Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Folkhögskoleenheten

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

 Serier (34 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Avdelningsprotokoll 
A 2Bilagor till avdelningsprotokollSerien i kartong.

Serien avslutad.

Ordnad alfabetiskt efter folkhögskola.
 
A 3Minnesanteckningar från folkhögskolegruppenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående diarieförda handlingar 
B 2Kataloger över folkhögskolekurserSerien i kartong.

Serien avslutad.

1991-
Se folkbildningsrådet.
 
CDiarier 
C 1Diarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Inkomna diarieförda handlingar 
E 2Årsredogörelser/Jubileumsskrifter från folkhögskolor (publikationer)Serien i kartong.

Serien avslutad.

Ordnad alfabetiskt (ej fullständig serie).
 
E 3Årsredovisningar från folkhögskolor (statistik, sammanställningar)Serien i kartong.

Serien avslutad.

Alfabetiskt ordnade.
 
E 4Rapporter över genomförda studiecirklarSerien i kartong.

Serien avslutad.

Verksamheten bedrevs i samarbete med studieförbunden. Rapporterna utgör underlag för statsbidrag.

Ordnad alfabetiskt efter folkhögskola.
 
E 5Rapporter över planerade kurser (studieplaner)Serien i kartong.

Serien avslutad.

Alfabetisk ordning efter skolnamn.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Pedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan 
F 1 APedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan, PUFFSerien i kartong.

Beskrivning, se appendix 201.

Forts från FHSK 1972-1982
F 1:1-18.

Serien avslutad.

Vissa PUFFprojekt fortsätter fr.o.m. 1 juli 1991 vid Folkbildningsrådet.

Projekt nr 4109.
 
F 1 BPedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan SamrådskretsarSerien i kartong.

Beskrivning, se appendix 201.

Serien avslutad.
 
F 2Verksamhet avseende kurser för arbetslös ungdomSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 3Verksamhet avseende handikappområdetSerien i kartong.

Serien avslutad.

Utvecklingsarbete för vuxna med funktionshinder, FUVUX/SYN.
 
F 4Verksamhet som avser läroplansarbete för fritidsledarutbildningSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 5Konferenser för folkhögskolerektorerSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 6Övrig verksamhetSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistiskt arbete 
H 1Folkhögskolesystemet för statsbidrag (BARBRO) 
H 1 AFolkhögskolesystemet för statsbidrag Indatarapporter 
H 1 BFolkhögskolesystemet för statsbidrag Magnetbandsbaserade data 
H 1 CFolkhögskolesystemet för statsbidrag UtdatarapporterSerien i kartong.

Beskrivning av ADB-systemet, se appendix 206.

Serien avslutad.
 
H 2Övrig statistik, sammanställningar, tabeller (elever, lärare, kurser)Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.