Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kammarkollegiet Skuldböcker

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/522/22
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/gaYNeBUQrH6d0002H087k3
ExtraID522.22
Omfång
3,5 Hyllmeter 
42 Volymer 
Datering
15781729(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
[Proveniens ej registrerad]

Innehåll

Allmän anmärkningI flertalet band finns register eller sammanställningar över innehållet.
Inledning (äldre form)Ämnessamlingen skuldböcker består av skuldböcker och andra räkenskaper för tiden från slutet av 1570-talet till mitten av 1650-talet, utökad med enstaka senare skuldböcker.

Samlingen utgörs av i princip två huvuddelar:
1) Skuld- och upphandlingsböcker som upplades år efter år med i princip samma uppställning.
2) Diverse skuldräkenskaper och räkenskaper avseende olika yrkeskategorier som ämbetsmän, diplomater, adliga personer och köpmän och avser huvudsakligen 1610- och 1620-talen. Bland dessa räkenskaper finns även hertig Karls kontrakt med köpmän från 1590-talet.

Skuld- och upphandlingsböckerna innehåller uppgifter om grunden för fordringen (t.ex. kontrakt) och hur kronans betalning gick till (kammarrådens assignationer, hänvisningar till olika räkenskaper).

Genom uppgifter i räkningarna/sammanställningarna samt i de bilagda verifikationerna (inlämnade räkningar m.m.) ges information avseende ett flertal områden, t.ex. gåvor till utländska diplomater ("Gesandter"), leveranser till hovet, 30-åriga kriget.

Från 1654 års skuldbok är det en lucka till 1693 års skuldbok. Under denna period inföll en finanskris i samband med krigen på 1670-talet, följd av bl.a. reduktionen av adelsgods på 1680-talet. Uppgifter härom finns i ämnesserien Likvidationer och i Reduktions- och räfstmyndigheternas arkiv.

Riksarkivet den 28 januari 1999

Christer Danielson

Hänvisningar

ReproduceratJa

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2009-12-14 09:58:32