bild
Serie

Handlingar angående fonder, donationer och gåvor

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11790 – 1963De Besches donation 1790. Änkan Anna Eriksdotters disposition 1793 ("Hönsgummans fond"). Silfversparres donationsbrev 1802. Weylunds donationsbrev 1866. Fanny Öströms fond 1881. Avskrifter och utdrag av protokoll från Näfveqvarns bruk 1907. Sederholmska donationsfonden 1932-1963. Gåva från Sture Ridelberg. 
- [H0001]1627 – 1848Se O I a:1. Gustav II Adolfs donationsbrev på Uttervik (original) 1627. I G de Besches donationsbrev 1790 och 1793. Brukspatron G U Silfversparres på Nävekvarn gåvobrev på en donation till socknens fattiga 1802. Inspektor Carl Hedins vid Krognäs anförande till sockenstämmoprotokoll om en donation av en gravfond samt utdrag ur samma protokoll 1848. 
- [H0002]1654 – 1694Se L I a:1. Anteckningar om donationer till kyrkan 1654-1655 och 1694.
 
- [H0003]1793Se K I:1. I G de Besches gåvobrev (efter änkan A. Ersdotter).