bild
Serie

Kartor och ritningar - Soutujärvi begravningsplats

Gällivare kyrkoarkiv

I arkivkartong

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11946 – 1950Karta över område beläget vid Soutujärvi 3:2. Upprättad vid avstyckning 1946.
Bogårdsmur.
Grind.
Staket.
Förslag till begravningsplats med planteringar, staket, bogårdsmur och gravar.
Entré uppgjord enligt avvägning av schaktmästare S Ebre.
Soutujärvi begravningsplats. Arbetsritning.
Samtliga kopior på ritningar är gallrade i februari 2000.
Info/