bild
Serie

Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1750 – 1767Turlista för prästernas predikningar vid bergstingen i Torsåker
Se L I a
 
- [H0002]1812Protokoll vid klockareval
Se K I: 2
 
- [H0003]1825Protokoll vid klockareval
Se K I: 3
 
11856 – 1957Handlingar angående; kantor 1856-1969;
prästerskapet 1849-1962, spridda år;
kyrkobetjäningen 1885-1957; kvitto med reversal å prästlön 1955-1957; arbetsordning, arbetsbeskrivning, anvisningar vid sjukdom, förhandlingsprotokoll m. m 1962-1989
 
- [H0004]1859 – 18621859, 1862. Förteckning över sökande till klockare- och skolläraretjänsten.
Se K I: 1
 
21964 – 1988Kontrolluppgifter löner samt arbetsgivareavgifter 1962-1988
Handlingar rörande; AFF, FORA, AFA, KFA, SPV, KPA, löneklassplaceringar, semesterdagar, tjänstebostadshyra m. m 1964-1988
 
- [H0005]1970-Saknas, handlingar om kantor, enligt äldre arkivförteckning med signum O IV:2 
31974 – 1999Kontrolluppgifter löner 1974-1985
Skattesedlar, arbetsgivareavgifter m. m 1975-1988
Statistiska centralbyrån, löner 1975-1989
Redovisningar till KFA/KPA samt AMF/FORA 1976-1999, spridda år
 
41977 – 1997Lönesparkonto 1977
Arbetsintyg 1978-1997
Anmälan om arbetsskada 1982
PRAO 1983-1985
Kontrolluppgifter löner 1989-1995
 
51996 – 1999Kontrolluppgifter