För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m.m.

Fryksände kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Vissa handlingar fr.o.m. 1900 är gallrade enligt RA-MS 1997:65. Serien är avslutad.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11862 – 1939Kungl. Majt:s resolutioner och utslag rörande kommunikationsleder s.å. 
21872 – 1938Skrivelser från myndigheter och enskilda 1872-1938, skriftväxling rörande Fryksände pastorats regleringsfond 1881-1910, div. resolutioner och utslag 1914-1938. Häri även upplästa kungörelser 1889-1907 s.å. 
31904 – 1930Resolutioner och utslag rörande flottning och flottningsleder s.å. 
41928 – 1954Till stiftsnämnden insända kassasammandrag och redovisningar av prästlönefonder 1929-1950, lucka 1934-1936, redovisningar för arrendemedel från löneboställen 1928-1932 samt skrivelser från enskilda med begäran om utredningar och liknande.