bild
Karta/ritning

Charta öfwer Inägorne Till Dj[...]kenhyttan Belägen uti Stora Kopparbergs höfdingedöme. Näsgårds Län och Grytnäs Socken. Författad år 1823 af P. Nyrén

Avesta kyrkoarkiv

Ytterligare framställningsteknik: akvarell