bild
Serie

Landskontorets annotations- och anordningsannotationsböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser landskontorets anordningsannotationsböcker (utgiftsböcker) 1719-1837, anno- tationsböcker (uppbördsböcker) 1704-1797, annotationsböcker över landtränteriuppbörden 1817-1908. Häri även Västernorrlands läns skattningskontributionsräken- skaper för år 1715.
För anordningsböcker, se serie VII b.
Annotationsböckerna tillkom för att bokföra fogdarnas inbetal- ningar.
Före år 1884 är annotationsböck- erna kronologiskt uppställda. Därefter är dessa ämnesupp- ställda.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-9 lev. 1913, vol.
10-12 lev. 19430310, vol. 13-23 lev. 102a/1974, vol. 24 lev. 76/ 1984.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1732Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Uppbördsbok 1704-1714. Med defekt alfabetiskt register. Anordningsbok 1719- 1732. Med gruppindelat register. Två band samt lösa handlingar. De lösa handlingarna består mest av kvittenser. 
21715 – 1739Västernorrlands skattningskontri- butionsräkenskaper för år 1715 samt 1739 års "contobok" Fögderi- och stadsuppdelade. Med register. 
31720 – 1759Annotationsböcker 1720-1759. Dessa är indelade i fögderier och städer. Tre band i arkivkartong. Fuktskadade. 
41732 – 1753Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Gruppindelad annotati- onsbok 1741-1749. Anordningsbok 1732-1743. Med register. Två volymer i arkivkartong. 
51750 – 1787Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Annotationsböcker 1750- 1787. Två band. 
61768 – 1791Annotationsbok 1772-1791. Krono- logiskt ämnesindelad. Med regis- ter Annotationsbok 1768-1774. I kronologisk ordning. Tre volymer
i arkivkartong.
 
71771 – 1807Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Anordningsannotationsbok 1771-1807 samt annotationsbok för åren 1791-1797. Två volymer i arkivkartong. 
81808 – 1837Anordningsannotationsböcker. Två volymer i arkivkartong. 
91817 – 1831Annotationsbok över landtränteri- uppbörden åren 1817-1831. Häri ingår även förslag över charta sigillata uppbörden 1804-1824.Tre band samt pappersbunt i arkiv- kartong. 
101826 – 1830Uppbördsbok för landtränteriet åren 1826-1830, utdrag ur exeku- tionsdiariet för Norra Hälsing- lands kronofogdekontor år 1830 samt 1811-1829 års räkning för från kungliga räntekammaren ankommna lånemedel. Åtta häften i arkivkartong. 
111832 – 1843Annotationsböcker över landtränt- eriuppbörden. Två volymer i arkivkartong. 
121844 – 1855Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Två volymer i arkivkartong.
 
131856 – 1862Annotationsböcker över landtränt- eriuppbörden. Två volymer i arkivkartong. 
141863 – 1866Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Två volymer i arkivkartong.
 
151867 – 1868Annotationsböcker över landtränt- eriuppbörden. Två volymer i arkivkartong. 
161869Annotationsbok över landtränteri- uppbörden. Två volymer i arkiv- kartong. 
171870 – 1874Annotationsbok över landtränteri-
uppbörden.
 
181875 – 1878Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Tre volymer i arkivkartong.
 
191879 – 1881Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Tre volymer i arkivkartong.
 
201882 – 1884Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Tre volymer i arkivkartong.
 
211885 – 1890Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Sex volymer i arkivkartong.
 
221891 – 1896Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Sex volymer i arkivkartong.
 
231897 – 1902Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Sex volymer i arkivkartong.
 
241903 – 1908Annotationsböcker över landtränt-
eriuppbörden. Sex volymer i arkivkartong.

Serien upphör.