För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående löneboställena

Hedesunda kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0002]1642 – 1885Domstols- och ägodelshandlingar.
Se O II a:2
 
- [H0003]1751 – 1830Syneprotokoll.
Se O II a:3
 
11771 – 1934Handlingar angående laga av- och tillträdessyn samt ekonomiska besiktningar. 
- [H0001]1794Auktionsprotokoll från försäljning av överblivet byggnadsmaterial.
Se L I b:5
 
21865 – 19331865 och 1933. Två häften i arkivkartong.
Delningsbeskrivning öfver alla ägorna till Oppåkers by och en del ägor till Sundby, 1865 samt Liggare över lönebostället, 1933.
 
31903 – 1955Lantmäterihandlingar angående delning av lägenheten Oppåker nr 4, 1924-1927, redovisningar till Stiftnämnden, kontrakt angående skogsprodukter, fastighetsdeklarationer samt synehandlingar. 
41915 – 1985Arrendekontrakt samt handlingar angående brandförsäkringar, normalavkastning, skogshushållningsplan samt värderingsprotokoll. Häri även kartor. 
51933 – 1952Inbunden.
Protokollsbok för Boställskommitten.
 
61943 – 1965Handlingar angående ägoutbyte och gränsbestämning, avverkningslängd, köpebrev för Prästbordet 1:7 samt skogshushållningsplan. Häri även kartor över kyrkoherde- resp komministerboställena. 
71950 – 1957Byggmötesprotokoll, arbetsbeskrivningar, anbud och övriga handlingar angående ombyggnad av bostadshus och ekonomibyggnad å Prästbordet 1:1. Häri även ritningar. 
81953 – 1991Handlingar angående laga av- och tillträdessyn samt ekonomiska besiktningar. 
91954 – 1987Deklarationshandlingar. 
101955 – 1996Handlingar angående Finnböle 5:14 och uppförande av skogsarbetarbostad, Prästgårdens Vägsamfällighet, markbyte Korsnäs - kyrkan samt markreglering. Häri även karta och ritningar. 
111976 – 1983Handlingar angående Söderfors kraftverk och Hedesundafjärdarnas reglering med bl a skadeförebyggande åtgärder på kyrkogården och ersättningsfrågor. Häri även ritningar. 
121978 – 1991Handlingar och ritningar angående Gamleområdet med bl a exploateringsavtal, förslag till byggnadsplan samt köpekontrakt för tomter inom området. 
131978 – 1995Handlingar och ritningar angående fastigheter med bl a köpekontrakt (Brännfallstorpet 1:1), försäljning av åker och skog (Prästbordet 4:1 och Oppåker 3:1) samt Hedesunda kyrkby med områdesbestämmelser. 
141982 – 1995Försäkringshandlingar.