Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar från Kartia

Vimmerby kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (17 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
021141Charta öfwer Wimmerby Prästegård Näs belägen uti Calmare Höfdingedöme Sewedes Härad och Wimmerby Sochn1696Senare kopia. 
021142Utdrag af Kartan öfver Husetomterne till Wimmerby stad uti Calmare Län, Sefvedes H:rad, Wimmerby Socken 
021143Charta öfwer Trenne Åkerluckor, som Wimmerby stad Lemnadt åt Prästegården Näs 
021144Charta öfver En Del af Präste Mossen På Prästegården Näs Ägor Uti Wimmerby Sochn Sefvedes Härad och Calmare Län, som Herr Probsten Lindahl ärnar Uppodla och Frihetsår samt Lån.1828 
021145Charta öfver begrafningsplatsen till Wimmerby stads- och landsförsamlingar1833 
021146Karta öfver Gamla kyrkogård tillhörig Wimmerby stads- och landsförsamlingar Calmar län och Sefvedes härad1863 
021147Karta öfver den så kallade Klockaregården uti Vimmerby StadLite trasig. 
026183Ritning till predikstol i Vimmerby kyrka.1857 
026184[Teckning föreställande en gardinuppsättning]18--? 
026185[Ofullständig ritning över Vimmerby kyrka]18--? 
026186Ritning till Altare i Wimmerby Kyrka1857 
026187Ritning för ombyggnad af Wimmerby Stads och Lands-församlings kyrka.1851 
026188Ritning för ombyggnad af Wimmerby Stads och Landsförsamlings kyrka1851 
026189Ritning för ombyggnad af Wimmerby Stads och Landsförsamlings kyrka1851 
026190Facaden å Gaflen, Genomskärning [Vimmerby kyrka]185-? 
026191Ritning till Orgel-Läcktare i Wimmerby kyrka.1857 
026192Facaden å långsidan Planen [Vimmerby kyrka]185-?