bild
Serie

Räkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.

Badelunda kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/L II/11881 – 1882Ej komplett.