bild
Serie

Kartor och ritningar - komministerbostället

Gällivare kyrkoarkiv

Volym 1 ej levererad till Landsarkivet i Härnösand.
Komministerbostället är sålt och ej längre i Gällivare församlings ägo.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11904 – 1974Ekonomisk besiktning och tillträdessyner, 1904-1923, 1934-1948, 1957 och 1966.
Köpe- och lagfartshandlingar, 1905.
Karta över Gellivare komministerboställe, 1918.
Skogsindelningsförslag upprättat av jägmästare G Lindbäck 1918-1919.
Förslag till veranda vid komministerbostället, 1930.
Arbetsbeskrivning, tillbyggnad av glasveranda, 1930.
Stiftsnämndens beslut, rörande normalavkastning, 1933.
Bottenvåning, alternativ. Övre våning, alternativ. 1942.
Skrivelser 1942-1949.
Förslag till ombyggnad av komministerbostället av Gustaf Nyberg. Fasader. Sektion: Grundplan, källarvåning. Bottenvåning. Övre våning ("vindsplan"). 1943.
Förslag till ombyggnad av komministerboställe av arkitekt B Höök. Våning en trappa. Bottenplan. 1943.
Länsarkitektens yttrande. Fyra ritningar upprättade 1943.
Entreprenadkontrakt. Byggnadstillstånd, ombyggnad. 1943-1944.
Förslag till skyddsrum för aktiv personal, 1944.
Bottenplan, alternativ. Övre plan. Odat.
El-installationer: Källarplan, två ritningar. Bottenplan, en ritning. Övre plan, en ritning. 1944.
Ritning nr 4249: Värmeanläggning: Vatten- och avloppsledningar. Planer.
Ritning nr 4250: Värmeanläggning: Sektion och detaljer, 1944.
Ritningar av arkitekt B Höök: Fasad mot öster. Fasad mot väster. Fasad mot norr och söder. Fasad mot övre plan. Fasad mot bottenplan. Fasad mot källarplan. 1944.
Ritning nr 603/7: Källarbjälklag.
Ritning nr 603/8: Snickerier.
Ritning nr 603/10: Räcken och trappbeläggning till ytterbroar.
Ritning nr nr 603/12: Takindelning.
Ritning nr 603/13: Köksinredning.
Anbud, 1944-1945, 1958-1959.
Arbetsbeskrivningar. 1944-1945, 1958 och 1963.
Kostnadsförslag och fakturor. 1944-1945, 1958 och 1970.
Trädgårdsanläggning, sju ritningar upprättade 1946.
Komministerbostället: Fasad mot öster. Fasad mot väster. Fasad mot norr. Fasad mot sektion. Fasad mot bottenvåningen. Fasad mot andra våningen. Odat.
Arbetsritning, komministerbostället: Källarvåning. Bottenvåning. Övre plan. Skärning. Odat.
Trädgårdsanläggning, 1946, 1951 och 1960.
Rörnätsplan, 1953.
Fastighetsdeklaration och fastighetstaxering. Original och avskrift. 1957.
Byggnadslov, garage. Garage till komministerbostad. 1959.
Hyresberäkningar och bränslekostnadsfördelning, 1962-1963 och 1969.
Anslutning till kommunens vattenledningsnät, 1972.
Byggnadsplan för fritidsbebyggelse, 1974.
Komministerbostället är sålt och ej längre i Gellivare församlings ägo.