Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ljusdal


1852 utbrutet Ramsjö.
Pastorat: 1300-talet eget, senare -1562 Ljusdal, Ytterhogdal och Färila, 1562-1608 Ljusdal och Färila, 1609-1852 eget, 1852-1861 Ljusdal och Ramsjö, 1861-1973 eget, 1974- Ljusdal och Ramsjö.
Domsaga: Ljusdals tingsrätt.
I övrigt hänvisas till historik i arkivförteckningen.

 Serier (51 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AArkivförteckning 
RRegister 
AIHusförhörslängder..... – ....AI:1a-7b,8a-11,13-14,16-17,23a-24d,26 med ortregister 
AIIaFörsamlingsböcker 
AIIbPersonregister - församlingsböcker 
AIIcFörsamlingsböcker, lösblad 
AIIdFörsamlingsböcker, avställda lösblad 
AIIIBöcker över obefintliga 
AII-SCBUtdrag ur församlingsböcker 
AIVaFörsamlingsliggarePersonakter ordnade efter namn i strikt alfabetisk ordning 
AIVbObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
AIVcEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
AIVdDödregisterPersonakter ordnade efter dödsår och personnummer 
AVaFörsamlingsregisterAktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer 
AVbHänvisningsregisterHänvisningskort ordnade efter person- nummer 
AVIaAvgångsregisterAvställda personavier ordnade efter namn 
AVIbAvgångslängd (lösblad) 
BIIn- och utflyttningslängder.... – .... 
BIIInflyttningslängder 
BIIIUtflyttningsböcker 
CIFödelse- och dopböcker 
CIIFödelse- och dopböckerLjusdals lasarett 
C-SCBUtdrag ur födelseböcker 
DIKonfirmationsböcker..... – .... 
DIIKommunionböcker 
EILysnings- och vigselböcker 
EIIÄktenskapsbok, lösbladssystem 
E-SCBUtdrag ur vigselböcker 
FDöd- och begravningsböcker..... – .... 
F-SCBUtdrag ur dödböcker 
GIStatistiska tabeller..... – .... 
GIIÖvriga längder 
HIBilagor - husförhörslängd 
HIIBilagor - flyttningslängd 
HIIIBilagor - födelse- och dopbok 
HIVBil - konfirmations- o kommunionbok 
HVBilagor till lysnings- och vigselbok. 
HVIBilagor - död- o begravningsbok 
ISkrivelser från Kungl Maj:t. m fl. 
KISockenstämmoprotokoll m.m. 
KIIKyrkostämmo- o kyrkofullm prot m.m. 
KIIIKyrkorådsprotokoll m.m. 
KVÖvr nämnders o styrelsers prot m.m. 
LIRäkenskaper för kyrka..... – .... 
LIIIRäkenskaper för fattigvård. 
LIVRäkenskaper för kollekt 
LVRäkenskaper, övriga 
NVisitationshandlingar 
NIIIInventarie- och arkivförteckningar 
OIaHandl ang kyrkobyggnader 
PÖvriga handlingar och handskrifter