Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Avdelning för planering och samordning, PS, samt juridisk enhet,J

Skolöverstyrelsen

 Arkiv (6 st)

ReferenskodTitelTid 
01Registraturet1982 – 1991 
02Övergripande planeringssekreteriat1982 – 1991 
03Skolledarutbildningen1982 – 1991 
04Ekonomienheten1982 – 1991 
05Personalenheten1982 – 1991 
06Intendenturen1982 – 1991