Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Lerbo kyrkoarkiv

 Fotografier (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0010:00001-00003Lerbo skola [Klockargården]1984Äldre omslagsbeteckning R VII:5 

 Kartor / ritningar (57 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0000:00001[Karta över Lerbo prästgård]1707Kartan saknas. Dess existens är känd genom äldre förteckning som uppger att den är "inramad och upphängd på pastorsexp." 
0000:00002[Karta över Lerbo prästgård]1868Kartan saknas. Dess existens är känd genom äldre förteckning som uppger att den är "inramad och upphängd på pastorsexp." 
0000:00003[Karta över kyrkoherdebostaden Eneby]1886Kartan saknas. Dess existens är känd genom äldre förteckning som uppger att den är "inramad och upphängd på pastorsexp." 
0001:00001Ritning på Orgelverk för Lerbo Kyrka i Nyköping Län1855Ritningen är fastställd vid överintendentsämbetet den 8 maj 1855 och av Kongl. Majt den 30 maj 1855. 
0002:00001[Kolskiss till målad altardekoration] 
0003:00001Förslag till Central-uppvärmning af Lerbo Kyrka Valla1911-09-27Rivskada. Papperet är helt avrivet i två delar i mitten på längden. 
0003:00002Förslag till Central-uppvärmning af Lerbo Kyrka Valla1911-09-27Rivskada. Papperet är helt avrivet i två delar i mitten på längden. 
0003:00003-00004Lerbo kyrka [perspektivritningar]1880-tal 
0003:00005Ritn. till rep. och förändringsarbeten vid Lerbo kyrka i Södermanlands län.1880-tal 
0003:00006Ritning till förändrad altarprydnad i Lerbo kyrka af Strengnäs stift.1893 
0003:00007Lerbo Kyrka. Vestra portalen. Södra portalen.1892? 
0003:00008Förslag till Dekoration i Lerbo kyrka1892?Uppgift om datering och upphovsman saknas. 
0003:00009Lerbo kyrka. Ritning till tornspiran. Sektion genom gafveln1892?Uppgift om datering och upphovsman saknas. 
0003:00010Ritning till Kyrkbänkar till Lerbo kyrka.1892 
0003:00011Ritning till förändring af Lerbo kyrka i Södermanlands län och Strengnäs stift. [fasader och sektion]1892 
0004:00001-00002Lerbo kyrka. Sakristian, vindfång, skrudkammare och fönster.1961-02-28 
0004:00003-00004Lerbo kyrka. Plan av sakristian visande ändring av förslag av den 28.2-61 i vad rör altaret och dess placering. Altare se särsk. ritn. 10.1-631961-02-28 
0004:00005-00008Lerbo kyrka. Sakristian, detaljer.1961-02-28 
0004:00009-00010Lerbo kyrka. Sakristian detaljer.1961-02-28 
0004:00011Lerbo kyrka. Skiss till altare av marmor för sakristian.1961-02-28 
0004:00012Andaktsaltare för sakristian.1963-01-10 
0004:00013-00014Lerbo kyrka. Revision av elektrisk anläggning i samband med spänningsomläggning 1986.1986-07-15 
0004:00015-00016Lerbo kyrka. Revision av elektrisk anläggning i samband med spänningsomläggning 1986.1986-07-15 
0005:00001Charta öfver Eneby och Flen[s]bohls Hag och Skog[smark] uti Lerbo socken Oppun[da Här]ad och Södermanland. Del[ad år 1820 af Carl C. Graff]1820Stort stycke är borta från kartbladets högra del (Ö delen). Därav hakparenteserna i titeln. 
0005:00002Utdrag af Kartan öfver Lerbo Prästgård uti Södermanland och Oppunda H:ad1707 
0005:00003Karta öfver skolplatsen inom Eneby egoområde uti Lerbo socken, Oppunda härad och Nyköpings län.1870 
0005:00004Karta öfver en del af rågången emellan kyrkoherdebostället Eneby samt Navesta No 1 och Nafvesta No 2 uti Lerbo socken, Oppunda härad och Södermanlands län. Utdragen af 1852 års laga skifteskarta af C. A Åkerstein och begagnad vid ägoutbyte år 1879.1852 
0005:00005Karta utvisande läget af de år 1879 å skogen till eckl.bostället Eneby i Lerbo socken utsatta årshyggena.1879? 
0005:00006Förslag till Plantering vid Kyrkoherdebostället i Lerbo Socken1914 
0005:00007Kopia av Karta över alla ägorna till kyrkoherdebostället Eneby och Grysta 1 eller 3 mtl. Eneby och Grysta nr 1 i Lerbo socken, Södermanlands län.1932 
0005:00008Fastighetsreglering, berörande Asplund 1:1, Eneby 1:1, Navesta 1:2 1:5 1:6 1:7 2:3 2:4 2:7 2:8 3:1 och samfälld mark samt avstyckning från Navesta 3:11976 
0006:00001Förslag till Ombyggnad af Gamla Skolhuset.1800-tal 
0006:00002[Ritning över skolhuset i Brebol]1900-talSkador i nedre kanten och reva i vinkel in från vänster sida. 
0006:00003Förslag till nybyggnad för folk- och småskola vid Brebohl i Lerbo s n 1910-02 
0006:00004Specialritning till nyb. för folk- och småskola vid Brebohl i Lerbo sn1910-02 
0006:00005Förslag till nybyggnad för folk- och småskola vid Brebohl i Lerbo sn.1910-02 
0006:00006Förslag till nybyggnad för folk- och småskola vid Brebohl i Lerbo sn.1910-02 
0006:00007Specialritning till nyb. för folk- och småskola vid Brebohl i Lerbo sn. Spänverk öfver folkskolans lokal.1910-02 
0006:00008-00015Ritning till tillbyggnad af kyrkskolan i Lerbo.1929-10 – 1930-10 
0006:00016[Tillbyggnad av skolhus i Lerbo] 
0006:00017-00020Lerbo Kyrkskola. Situationsplan. Förslag till värmeledning.1946-09-04 
0006:00021-00023Brebols skola. Situationsplan. Förslag till värmeledning.1946-09-04 
0006:00024-00026Lerbo skola. Klockargården.1963-04 
0007:00001[Ritning till brunn] 
0007:00002Karta över Lerbo kyrkogård.1936-09-28Bladet har en ram av maskeringstejp och några remsor av traditionell tejp i nedre vänstra kvadranten. 
0007:00003Lerbo Kyrkogård1971-04-14 
0007:00004Lerbo Kyrkogård1971-04-14 
0008:00001-00004Ritning till kyrkoherdeboställe i Lerbo församling. [fasad åt norr, väster, söder, öster, sektion samt tre våningsplan]1914-02-14 
0008:00005Ritning till uthusbyggnad vid kyrkoherdeboställe i Lerbo församling.1914-02-14 
0008:00006Ritning till vagnslider vid 3 Mtl Eneby Lerbo socken. [sektionsritning]1934-11 
0008:00007Ritning för tillbyggnad av ekonomibyggnaden vid 3 Mtl Eneby i Lerbo socken.1934-11 
0008:00008Ritning för tillbyggnad av ekonomibyggnaden vid 3 Mtl Eneby i Lerbo socken.1934-11 
0008:00009Ritning för tillbyggnad av ekonomibyggnaden vid 3 Mtl Eneby i Lerbo socken1934 
0008:00010-00011Ritning för tillbyggnad av ekonomibyggnaden vid 3 Mtl Eneby i Lerbo socken.1934-11 
0009:00001Lerbo. Taket utlagdt i papperets plan [kyrkomålningsförslag]1893 
0009:00002Lerbo kyrka. Ritning till tornspiran. [Skärning] 
0009:00003Förslag Till Omläggning Af Kyrkogården i Lerbo