bild
Serie

Bilagor till kyrkbokföringen 1968-1991. Gallringsbara

Norra Vi kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.