Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till kyrkbokföringen 1968-1991. Gallringsbara

Norra Vi kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.