Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Förteckning över skolpliktiga barn 1922-1934 saknad 1964, tidigare signum K IV b: 5. Serien är avslutad.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13049/K II a/11881 – 1885Skolrådets protokoll 1881 24/6, 1882 23/7 och 1885 2/9. 
Se: SE/VA/13049/K II a/21886 – 1910Skolrådets protokoll 1886-1910, spr. år., protokoll vid sammanträde med ledamöterna i västra skoldistriktet 5/9 1886, skolhusbyggnadskommitténs protokoll 24/1 1900.

 
Se: SE/VA/13049/K III a/11912 – 1924Skolrådets protokoll. 
Se: SE/VA/13049/K III a/21924 – 1931Skolrådets protokoll. 
Se: SE/VA/13049/K I/41844Protokoll. 
Se: SE/VA/13367/K IV a/21877 – 1886Skrivelser från folkskoleinspektören m.m. 
Se: SE/VA/13367/G I/61876 – 1881Undervisningsstatistik. 
Se: SE/VA/13049/N/21922 – 1940Reglementen och läroplaner 1922-1923, inventarieförteckningar för skolorna 1930, 1940. 
Se: SE/VA/13367/D II/11887Handl. 
Se: SE/VA/13367/K I/71864Finnes 1864 7/8. Protokoll. 
Se: SE/VA/13367/K IV a/11844 – 1877Handl. spr. år. 
11846 – 1876Skoldirektionsprotokoll. 
21884 – 1900Skolåldersförteckning. Topografiskt uppställd. 
31870 – 1951Arkivbox. Examensprotokoll 1870-1880, förteckning över skolpliktiga barn 1894, 1896 och 1921-1924, undervisningsstatistik 1894-1951 lucka 1937-1949. Ansökan om stadsbidrag 1928-1939, ansökningshandl. till tjänster 1917-1936, liggare över lärarpersonal 1919-1937 samt handl. ang. lärarpersonal 1938-1949 s.å. 
41917 – 1924Förteckning över skolpliktiga barn. 
51924 – 1937Förteckning över skol- och fortsättningsskolpliktiga barn. 
61932 – 1934Skolrådets protokoll.