bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Handlingar angående kyrkan se även diariet, G IX a - G IX b.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11672 – 1748Handlingar rörande Hedvig Eleonora församlings förhållande till amiralitetet. 
21726 – 1734Fastebrev, pergament. 
31732 – 1755Koncept och inkomna handlingar angående Ladugårdslands kyrkobyggnad. Innehåller även odaterade handlingar. 
41734 – 1738Handlingar angående Ladugårdslands kyrkas tillkomst. 
51860 – 1870-taletAvskrifter, konceptanteckningar, skisser av hovintendenten B. C. Malmberg. Deponerade av fru Fredrika Malmberg. 
61860-talet – 1915Brev, kostnadsförslag, anteckningar av B. C. Malmberg angående kyrkobyggnationen på 1860-talet. Tidningsartiklar angående renovering av kyrkan 1915-1858. 
71864 – 1948Handlingar rörande bl.a. fattigkyrkogården 1883-1885 (tomtkartor se O III a:8), brandförsäkringsbeskrivningar av kyrkan 1889-1941, elektrisk belysningsarmatur (ritningar se O III a:11), reparation av kyrkans kor 1934 (med ritningar), inrättande av repetitionsrum 1934 (med ritning), förslag till dopkapell (ritning se O III a:13) 1943-1944, om- och tillbyggnad av orgel 1906-1948. 
81871Anteckningar rörande Ladugårdslands eller Hedvig Eleonora kyrka av B. C. Malmberg. 
91890Utredning av den s.k. fattigkyrkogården av H. Hernlund (tomtkartor se O III a:7). 
101915 – 1996Svartvita fotografier av kyrka och kyrkogård (70 stycken). 
111937 – 1987Handlingar rörande kyrkans 200- och 250-årsjubileum. Med färgfotografier (6 stycken) från 250-årsjubileumet av Per Anders Thunqvist. 
121938Handlingar rörande oljeanläggning i kyrkan och församlingshuset. 
131952 – 1969Handlingar rörande minnestavla på kyrkans östra fasad 1952 (med ritning och fotografi), klockspel 1968-1969. 
141979 – 1993Svartvita fotografier av kyrkans inventarier och textilier (54 stycken). 
151983 – 1999Färgfotografier av kyrka och inventarier (15 stycken). Med även fotografier på konfirmander, aktiviteter och kyrkoherdeinstallationer, se även P II. 
161987Församlingens 250-årsjubileum. Videoband "Hedvig Eleonora 1737-1987", kassettband på kyrkmässa 1987-04-26.