Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gästgiveridagböcker

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Gästgiveridagböcker återfinns även i vissa kronofogde- och länsmansarkiv (se bilaga).
Serien i arkivbox.

 Volymer (30 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11831 – 1862Angelbos i Lärbo 1831-1832, 1834-1836
Antarve i Havdhem 1832, 1836, 1853-1858
Bjärge i Vallstena 1831-1832, 1834-1836, 1862
Bocksarve i Öja 1832, 1834, 1836, 1853-1855
Bopparve i Eksta 1932, 1836, 1853-1858
Bosarve i När 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Botvatte i Ala 1831, 1834-1836
Broa i Fårö 1831-1832, 1834-1836
 
21831 – 1858Burge i Levide 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Busarve i Roma 1831-1832, 1834-1836
Båtels i Mästerby 1832, 1834, 1836, 1853-1858
 
31831 – 1858Dyple i Tofta 1832
Fättings i Tofta 1832, 1834, 1853-1858
Gandarve i Dalhem 1831, 1834-1835
Ganne i Östergarn 1831, 1834-1836
Gardrungs i Stenkumla 1832, 1834, 1853-1858
 
41831 – 1874Grausne i Stenkyrka 1831-1832, 1834-1836
Grodde i Fleringe 1831-1832, 1834-1836
Gurpe i Kräklingbo 1831, 1834-1836
Gute i Bäl 1831-1832, 1834-1836, 1872-1874
Hagvards i Follingbo 1831-1832, 1834-1836
Halor i Rone 1832-1834, 1836, 1853-1858
Hau i Fleringe 1831-1832, 1834-1836
Isums i Atlingbo 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Kauparve i Rute 1831-1832, 1834-1836
Kinner i Lummelunda 1831-1832, 1835-1836
Krokstäde i Tofta 1834, 1853-1858
Kräklings i Kräklingbo 1834-1836
 
51831 – 1858Kvarne i Eskelhem 1832, 1834, 1836, 1853-1857
Kvie i Endre 1831-1832, 1834-1836
Kvinnegårde i Havdhem 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Kyrkarve i Vamlingbo 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Kyrkeby i Etelhem 1832-1834, 1836, 1853-1858
Kyrkjuves i Vänge 1831, 1834-1835
Kysings i Vall 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Lauter på Fårö 1831-1832, 1834-1836
 
61831 – 1874Lingvide i Havdhem 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Magnuse i Gothem 1831-1832, 1834-1836, 1873-1874
Myrvälder i Tingstäde 1831-1832, 1834-1836
Norrbys i Hejdeby 1831-1832, 1834-1836
Norrgårde i Hellvi 1831-1832, 1834-1836
Ollajvs i Alskog 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Ockes, Olovs i Öja 1855-1858
Röstäde St i Ekeby 1830, 1832, 1835-1836
 
71832 – 1858Sandäskes i Sanda 1832, 1834, 1853-1858
Sicklinge i Klinte 1832-1834, 1836, 1853-1858
 
81831 – 1858Sinunde i Hejde 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Skogs i Hamra 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Snäckers i Hangvar 1831-1832, 1834-1836, 1854
Stenstugu i Bro 1831-1832, 1834-1836
Stucks i Bunge 1831, 1834-1836
Tibbles i Hejdeby 1831-1832, 1835-1836
Tjängdarve i Hemse 1832, 1834, 1836, 1853-1858
Visby 1853, 1856-1857
 
91831 – 1878Visby 1858, 1861-1866, 1870, 1875-1878
Vägume i Lärbro 1832, 1834-1835
Västerby i Ardre 1831, 1834-1836
Västergårds i Sundre 1832, 1836, 1853-1858
Västers i Boge 1831-1832, 1834-1835
Änges i Burs 1832-1834, 1836, 1853-1858
 
101914 – 1919Angelbos i Lärbro 1914-1919
Bjärges i Vänge 1914-1919
Broa på Fårö 1914-1919
Bocksarve, Strands i Öja 1914-1919
 
111914 – 1919Burge i Levide 1914-1919
Ganne i Östergarn 1914-1919
Gardungs i Stenkumla 1914-1919
Grausne i Stenkyrka 1914-1918
 
121914 – 1919Gute i Bäl 1914-1919
Halor i Rone 1914-1919
Hemse 1919
Kräklings i Kräklingbo 1914-1919
Kvie i Endre 1914-1919
 
131914 – 1919Kyrkeby i Etelhem 1914-1919
Lauter på Fårö 1914-1919
Lingvide i Havdhem 1914-1919
Ljugarn 1914-1919
 
141914 – 1919Magnuse i Gothem 1914-1919
Norrgårds i Hellvi 1914-1919
Roma 1914-1919
 
151914 – 1919Sicklinge i Klinte 1914-1919
Snäckers i Hangvar 1914-1919
Stucks i Bunge 1914-1919
 
161914 – 1919Tingstäde 1914-1919
Visby 1914-1919
Österby, Närs i Slite 1914-1919
 
171924 – 1928Angelbo i Lärbro 1924-1928
Bocksarve i Öja 1924-1928
 
181924 – 1934Broa på Fårö 
191924 – 1928Burge i Levide 1924-1928
Ganne i Östergarn 1924-1928
 
201924 – 1928Gardrungs i Stenkumla 1924-1928
Gute i Bäl 1924-1928
 
211924 – 1929Halor i Rone 1924-1928
Hemse 1924-1929
 
221924 – 1934Hemse 1930-1934
Kvie i Endre 1924-1928
 
231924 – 1928Kyrkeby i Etelhem 1924-1928
Kärrmans i Kräklingbo 1924-1928
 
241924 – 1928Lauter på Fårö 1924-1928
Lingvide i Havdhem 1924-1928
 
251924 – 1928Ljugarn 1924-1928
Magnuse i Gothem 1924-1928
 
261924 – 1928Norrgårde i Hellvi 1924-1928
Roma 1924-1928
 
271924 – 1934Roma 1929-1934
Sicklinge i Klinte 1924-1928
 
281924 – 1934Sicklinge i Klinte 1929-1934
Snäckers i Hangvar 1924-1928
 
291924 – 1928Stucks i Bunge 1924-1928
Tingstäde 1924-1928
 
301924 – 1934Österby, Närs i Slite