bild
Serie

Kyrkorådets protokoll och handlingar

Stenkumla kyrkoarkiv

Protokoll 1992-1999 för pastoratskyrkorådet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 2 A.
Serien inbunden om inget annat anges.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23074/K I/21839Protokoll. 
Se: SE/ViLA/23074/K IV/11879 – 1898Protokoll. 
11898 – 1910Arkivbox innehållande en inb. volym.
I denna volym protokoll. Däri även skolrådets protokoll 1898-1910, Träkumla kyrkorådsprotokoll 1898-1910, Träkumla skolrådsprotokoll 1898-1910, protokoll vid kollekträkning i Stenkumla 1905-1906, Stenkumla barnavårdsnämnds protokoll 1908 samt Träkumla barnavårdsnämnds protokoll 1909.
 
Se: SE/ViLA/23074/K III/21911 – 1920Pastoratets kyrkorådsprotokoll. Luckor 1915 och 1923. 
21911 – 1931Protokoll. Häri även:
Kyrkostämmans protokoll 1911-1925 (luckor 1912-1920 och 1922-1924).
Skolrådets protokoll 1911-1939.
Biblioteksstyrelsens protokoll 1914-1926 (luckor 1916 och 1923).
Barnavårdsnämndens protokoll 1916-1925 (luckor 1915 och 1923).
Stenkumla pastorats kyrkorådsprotokoll 1911-1920 (luckor 1912 och 1918).
Stenkumla pastorats byggnadsstyrelse 1913.
Träkumla kyrkostämmas protokoll 1911.
Träkumla kyrkoråds protokoll 1911-1930 (luckor 1916-1919, 1923 och 1925-1929.
Västerhejde kyrkoråds protokoll 1921-1930 (luckor 1923 och 1925-1929).
 
Se: SE/ViLA/23074/K II/51921 – 1934Pastoratets kyrkorådsprotokoll. Luckor 1922, 1925, 1927-1928). 
Se: SE/ViLA/23074/K II/41932 – 1972Protokoll. 
Se: SE/ViLA/23081/K II/21936Pastoratets kyrkorådsprotokoll. 
31950 – 1999Arkivbox. Bilagor till kyrkorådets protokoll. 
41970 – 1982Arkivbox. Bilagor till pastoratskyrkorådets protokoll. 
Se: SE/ViLA/23074/K II/81971 – 1991Pastoratskyrkorådets protokoll. 
Se: SE/ViLA/23074/K II/91972 – 1999Protokoll (vissa gemensamma med Träkumla kyrkoråd). 
51983 – 1991Arkivbox. Bilagor till pastoratskyrkorådets protokoll. 
61984 – 1990Arkivbox. Bilagor till kyrkorådets protokoll. 
81988 – 1991Arkivbox. Bilagor till pastoratskyrkorådets protokoll. 
71989 – 1991Arkivbox. Bilagor till kyrkorådets protokoll.