bild
Serie

Visitationsprotokoll

Överkalix kyrkoarkiv

Serien inbunden om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11650 – 1866Visitationshandlingar. Avser en biskopsvisitation (1835) i övrigt prostvisitationer.
Innehåller även bilagor till protokoll bl.a. inventarieförteckning för kyrkan, med beskrivning, 1850-02-12 och 1861-07-10;
förteckning över handlingar rörande kyrka och prästbord 1861-07-10 samt berättelse av kyrkoherden över handlingar och utslag rörande Prästbolet, 1855-05-24.
 
- [H0001]1654Biskopsvisitationshandling (fragment).
Se M:1.
 
- [H0002]1705Se Nederkalix L I:1. 
- [H0003]1730 – 17491730-01-25 och 1749-02-19.
Se A I a:1.
 
- [H0004]1861Prostvisitationsprotokoll.
Se B:2.
 
21871 – 1928Häri även avskrifter av ämbetsberättelser. 
31934 – 1989Arkivkartong. Visitationsprotokoll och kungörelser. Häri även ämbetsberättelser och uppgifter till prästmöten samt lyckönskningstelegram med anledning av återinvigning av Överkalix kyrka, 1943. 
- [H0005]1990Protokoll vid biskopsvisitation.
Se K III b:2.