bild
Serie

Bilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna

Brännkyrka kyrkoarkiv

Serien gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år.
Serien avslutad.

Gallring verkställd april 1951 med undantag för nedanstående typexemplar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11873 – 18911874 och 1877 saknas. 
21892 – 1906 
31907 – 1915 
41970 – 1987