Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gravböcker

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

Se serierna D 1-2 i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv.