bild
Serie

Avvecklingsplan för Södra Skånska Regementet

Södra skånska infanteriregementet

1996 Ingår i B 13: 1.