bild
Volym

[Visitationsprotokoll]

Biskopskulla kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/10113/N I/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Qrb7hjX9rH6cxG02H087k3
Datering
16901719(Tidsomfång)
VillkorDelvis
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkningProtokoll vid prostvisitation 1690, 1692, 1695, 1696 och 1709.
Pastors ämbetsberättelse till visitationen 1719.
Innehåller även kyrkans inventarium 1690 och 1713, tillägg till kyrkans inventarium 1693-1707, prästgårdens inventarium, odat. (1690?) och 1713, skrivelser från Kungl. Maj:t 1682-1719 (spridda år), synodalprotokoll och skrivelser från konsistoriet m.fl. myndigheter 1696-1722 (1724).
Sockenstämmoprotokoll 1694-1725.
Protokoll vid husesyn i prästgården 1690.
Protokoll vid värdering av prästgårdens inventarium 1711.
Anteckningar om byggenskap i prästgården 1699 och 1702.
Präst- och klockareborden i Biskopskulla och Fröslunda
och deras inkomster 1614,1696 och odat.
Bänklängd 1703.
Protokoll vid syn av kyrkobyggnaden 1720.
Förteckningar över kyrkornas och prästerskapets i Giresta
kontrakt försträckningar och gåvor till kronan ( 1710?).
Kyrkoherdelängder avseende 1563-1884.
Ovanliga naturhändelser m.m. 1539-1841.
Innehåller även handlingar angående Fröslunda församling:
sockenstämmoprotokoll 1698, 1702-1713, 1720,
prostvisitationsprotokoll, 1690-1712,
kyrkans och prästgårdens inventarier 1713,
bänklängder 1702, 1703 (i sockenstämmoprotokoll)
balklängd 1704 och andra handlingar angående kyrkan (kyrkklockorna, ett inbrott m. m.) 1699, 1704-1706.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Sockenstämmans protokoll och handlingar (SE/ULA/10286/K I)
Se-hänvisning från: Visitationsprotokoll (SE/ULA/10286/N I)
Se-hänvisning från: Inventarie- och arkivförteckningar (SE/ULA/10286/N III)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrkan (SE/ULA/10286/O I a)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord (SE/ULA/10286/O II)
Se-hänvisning från: Övriga handlingar (SE/ULA/10286/P IV)
Se-hänvisning från: Skrivelser och resolutioner från Kung Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, övriga myndigheter och enskilda (SE/ULA/10113/J I)
Se-hänvisning från: Sockenstämmans protokoll (SE/ULA/10113/K I)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrka (SE/ULA/10113/O I a)
Se-hänvisning från: Ämbetsberättelser (SE/ULA/10113/N II)
Se-hänvisning från: Inventarie- och arkivförteckningar (SE/ULA/10113/N III)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord (SE/ULA/10113/O II)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/10113/P II)

Kontroll

Senast ändrad2005-09-08 00:00:00