bild
Volym

[Visitationsprotokoll]

Biskopskulla kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/10113/N I/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/R5b7hjX9rH6cxG02H087k3
Datering
1763 – 1844  (Tidsomfång)
VillkorDelvis
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkningSpridda år. Gäller till större delen även Fröslunda (i gemensamma delar eller skilda protokoll etc.).
Protokoll vid ärkebiskopsvisitationen 1763, 1825.
Protokoll vid prostvisitation 1768, 1787 och 1806.
Protokoll vid ekonomisk prostinventering (besiktning,
protokollet 1767 gäller endast Biskopskulla) 1767, 1801-1844.
Innehåller även Biskopskulla kyrkas inventarium 1825 (med tillägg -1844,
se även visitationsprotokollen), protokoll vid inventering av Biskopskulla kyrka 1781,
skrivelse från konsistoriet 1765,
sockenstämmoprotokoll 1763-1768, varav gemensamt med Fröslunda 1766, längd över kyrkoherdar avseende 1563-1869, längd över komministrar avseende 1593-1821,
Kungl Maj:ts stadfästelse på Biskopskulla församlings magasinsreglemente 1776 (original).
Fröslunda kyrkas inventarium 1825 (med tillägg -1844).

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Sockenstämmans protokoll och handlingar (SE/ULA/10286/K I)
Se-hänvisning från: Visitationsprotokoll (SE/ULA/10286/N I)
Se-hänvisning från: Inventarie- och arkivförteckningar (SE/ULA/10286/N III)
Se-hänvisning från: Skrivelser och resolutioner från Kung Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, övriga myndigheter och enskilda (SE/ULA/10113/J I)
Se-hänvisning från: Sockenstämmans protokoll (SE/ULA/10113/K I)
Se-hänvisning från: Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar (SE/ULA/10113/K V)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/10113/P II)

Kontroll

Senast ändrad2004-11-12 00:00:00