Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Akter i avskrivna mål

Uddevalla rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien utgallringsbar enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 75/1963 § 1, mom. 2. Gallringsfrist: 10 år. Ingen volymredovisning.