bild
Serie

Kartor och ritningar

Tunabergs kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (62 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Utdrag. Ägo- och Skogsdelning öfver Tuna Bergslags Crono- och sockne-Allmenning uthi Jönåkers härad och Södermanland. Författad åhr 1741 af M. J. Rivell.1741 
0001:00002Karta över lägenheterna Koppartorp 1:2, 1:3, 1:5 och 1:6 uti Tunabergs socken, Södermanlands län; Upprättad år 1927 vid gränsbestämning omkring de bägge förstnämnda och avsöndring av de bägge senare lägenheterna.1927 
0001:00003Karta över Koppartorp 1:2, 1:3, 1:5 och 1:6 i Tunabergs s:n, Södermanlands län.Uppenbarligen kopierad från 11607:0001:00002. 
0001:00004[Karta över socknen visande äldre vägnät, gårds- och bynamn]19-- 
0001:00005Karta över gamla och nya kyrkogårdarna uti Tunabergs socken, Södermanlands län; med förslag till utvidgning av den senare.1928 
0001:00006Tunabergs gamla kyrkogård.1943 
0001:00007Ek. karta 097 Nyköping 01 Nävekvarn.1959 
0001:00008Principförslag till disposition för gles sommarstugebebyggelse av s.k. Ladängsskiftet å Bogslöt 1:5 i Tunabergs socken och kommun av Södermanlands län.1962 
0001:00009Gravkarta över Nya Begravningsplatsen, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län.1972 
0001:00010Gravkarta över Nya Kyrkogården, Tunabergs socken, Nyköpings kommun, SÖdermanlands län.1972 
0001:00011Adresskarta över Skeppsviks sommarstuguområde i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1972 
0001:00012Adresskarta över Skeppsviks sommarstuguområde i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1972 
0001:00013-00014Adresskarta över Uttervik sommarstuguområde i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1972 
0001:00015-00016Adresskarta över Uttervik sommarstuguområde i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1972 
0001:00017Områdesplan för Buskhyttan, Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1979 
0001:00018Områdesplan för Tunabergs kyrkby, (Koppartorp) Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1979 
0001:00019-00020Områdesplan för Nävekvarns samhälle inom Nyköpings samhälle inom Nyköpings kommun. [5. Områdesplan; 6. Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning]1980-04-15 
0002:00001[Sjökort] Special öfver Norrköpingsbugten Landsort-Häradskär.1885 – 1909 
0002:00002[Sjökort] Special öfver Stockholms skärgård, södra delen.1887 – 1909 
0002:00003Concept Charta öfver Krognäs och Boxlöt, med theras afgiärdade hemman, uti St Nikolai Sn, Jönåkers hd affattad år 1767 af Gotth. Wahlström genom Hans Graf.1767Blyertstext på baksidan: Dnr 4 688/1916. 21/2 1920 Ang. Bogslötsrotens öfverflyttande från Nikolai till Tunabergs socken. 
0002:00004-00006Tunabergs kyrka. [Fasader, plan, sektion]1934-11 
0002:00007-00009Tunabergs kyrka. [Fasader, plan, sektion]1934-11 
0002:00010Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Nävekvarn 7:1, Sjöskogen i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1982-12-01Till kartan hör beskrivning och byggnadsplanebestämmelser 11607:0004:00001-00002. 
0003:00001Fastighetsreglering berörande Koppartorp 1:16 och Laggarbo 1:1.1980 
0003:00002-00003Tunabergs församling, Nyköpings kommun. Nyanläggning av kyrkogård, Koppartorp 1:16. [10:12. Måttsättning; 10:17. Parkering och förråd]1981-09-15 – 1982-11-22 
0003:00004Förrådsbyggnad m.m. vid Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. VA- o. vent-tekn. installationer.1981-03-02 – 1982-01-12 
0003:00005-00007Tunabergs församling, Nyköpings kommun. Nyanläggning av kyrkogård m.m. Koppartorp 1:16. [001. Situationsplan, elanläggningar; 002. Förrådsbyggnad och kyrka, elvärme o. elanläggning; 003. Förrådsbyggnad, elanläggningar]1981-09-15 
0003:00008-00010Tunabergs församling. Tunabergs kyrkogård. [101. Rörnätsplan; 103. Rörnätsplan och reningsanläggning; 104. Reningsanläggning för dräneringsvatten från gravar]1981 
0003:00011-00013Tunabergs kyrka, Södermanland. Ändringar, interiör.1988-06-06 
0003:00014-00015[Tunabergs kyrka. Ändringar, interiör]1988? 
0003:00016Adresskarta över Sjöskogens fritidsområde, Tunabergs församling, Nyköpings kommun.1989-03-14 
0003:00017-00018Nyköping, Tunabergs östra kyrkogård. Gravkarta I-II.198- – 199- 
0004:00001-00002Beskrivning resp. Byggnadsplanebestämmelser tillhörande Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Nävekvarn 7:1, Sjöskogen, i Tunabergs socken, Nyköpings kommun.1982-12-01Detta är beskrivningen och byggnadsplanebestämmelserna till kartan 11607:0002:00010. 
0005:00001Tunabergs socken. Registratur över de Kartor som finnas uti Lantmäteri-Kontoret i Södermanlands Län.19-- 
0006:00001Tunabergs kyrkoarkiv. Sammanställning över kartor och ritningar som återfinns i befintliga serier.19-- 
0007:00001Tunabergs kyrka [Avvägningsritning] 
0007:00002Koppartorp Tunaberg. [Plan över kyrkan, kyrkogården]1977-06-08 
0007:00003-00006Koppartorp Tunaberg. Förslag till utvidgning av kyrkogård.1977-06-08Ytterligare framställningsteknik: pastell, tusch 
0007:00007-00010Koppartorp Tunaberg. Förslag till utvidgning av kyrkogård.1977-06-28 
0007:00011-00014Koppartorp Tunaberg. Tunabergs k:a. Förslag till parkering och förråd.1978-01-11Ytterligare framställningsteknik: pastell, tusch 
0007:00015Koppartorp Tunaberg. Skissförslag.1978-04-20Ytterligare framställningsteknik: pastell, akvarell 
0007:00016-00019Koppartorp Tunaberg. Tunabergs k:a. [Markplaneringsförslag, sektioner, dränering samt uppmätning och avvägning.]1978-05-17Ytterligare framställningsteknik: pastell, akvarell 
0007:00020Koppartorp Tunaberg. Nytt förslag gravplatser. [Skiss]1978-06-21 
0008:00001-00002Koppartorp Tunaberg. Tunabergs kyrkogård. [Markplaneringsförslag II samt förslag till utvidgning av kyrkogård etapp I.]1979-03-07 
0008:00003Koppartorp Tunaberg. Tunabergs kyrkogård. [Förslag till utvidgning]1979-03-19 
0008:00004-00005Koppartorp Tunaberg. Tunabergs kyrkogård. [Sektioner samt sektioner med vegetation.]1979-03-22 
0008:00006-00007Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Översiktsplan, underlag för inköp av mark.]1979-04-18Ytterligare framställningsteknik: akvarell 
0008:00008Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Förslag till utvidgning av kyrkogården.]1979-04-18 
0008:00009Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Förslag till utvidgning av kyrkogård.]1979-04-18 
0008:00010-00011Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Sektioner samt sektioner med vegetation.]1979-04-18 
0008:00012Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Förslag till förrådsbyggnad.]1979-04-18 
0008:00013-00014Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun. [Förslag till planering av förrådsbyggnad och p-plats.]1979-04-18 
0008:00015Tunabergs församling. Kyrkogård. [Pricipförslag för vatten och avlopp.]1979-04-18 
0008:00016Koppartorp Tunaberg. Tunabergs församling. [Översiktsplan]1979-09-25 
0008:00017Tunabergs församling, Nyköpings kommun. Östra kyrkogården.1980-09-01Ytterligare framställningsteknik: pastell, tusch 
0008:00018-00019Nyköping. Koppartorp 1:16, Tunabergs församl. Nyanläggning av kyrkogård. Förslag till nybyggnad av personal och förrådsbyggnad. [Plan, fasader och sektion.]1981-09-15 
0008:00020Koppartorp Tunaberg. Tunabergs församling. [Förslag till belysning och markhöjd.] 
0008:00021-00023Tunabergs församling, Nyköpings kommun. Nyanläggning av kyrkogård, Koppartorp 1:16. [Måttsättning, parkering och förråd.]1981-09-15 
0008:00024Tunabergs församling, Nyköpings kommun. Nyanläggning av kyrkogård m.m. Koppartorp 1:16 [Situationsplan elanläggningar.]1982-11-03 
0008:00025-00026Nyköping, Tunabergs östra kyrkogård [Gravkarta I och II]1985 
0009:00001Karta över Lägenhet kallad Ekebo avsedd till byggnadsplats för Tunabergs sockens kyrkoherdeboställe, avsöndrad från 0,65 mantal frälse Klenby nr 1 litt Da, uti Tunabergs socken, Jönåkers härad och Södermanlands län; upprättad år 1920 av O.A. Lindén e. Lan1920Ytterligare framställningsteknik: akvarell 
0009:00002Karta över lägenheten Klenby 1:4 avsöndrad från 0,65 mtl frälse Klenby 1:2 Tunabergs socken, Jönåkers härad av Södermanlands län upprättad vid gränsbestämning år 1925 av Gustaf Wirén Distriktslantmätare.1925Ytterligare framställningsteknik: tusch, akvarell