bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Harmångers kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/HLA/1010065/K IV c/219141 st ritning rörande förslag till plan över sal för småskolan, i handlingar för Vattrångs skola odat.
1 st ritning rörande anordningar med katedrar i Stocka skola 1914.
1 st situationsskiss över Stocka skolor med uthus 1914.
1 st ritning över avlopp från skoltomten vid Harmångers kyrkskola, i handlingar för Karlsbergs skola och kyrkskolan odat.
 
Se: SE/HLA/1010065/O Ia/11890Karta över skogs- och hagmark till Jättendals komministerbostället. 
Se: SE/HLA/1010065/O Ia/319631 st ritning (odat.) samt 1 st ritning (1963) rörande vedmätarekontor samt personalrum gällande Stiftelsen Strömsbruks församlingshem. 
11730 – 1976Geometrisk avritning över Harmångers prästbord 1709 (kopierad 1730) (1 st) 1730. HLA 18.
Karta över åkersval och ängesland som tillhör prästbordet och kapellansbostället i Harmångers socken (1 st) 1768. HLA 19.
Karta över skogsmark som tillskiftats Harmångers sockens kyrkoherde och komministers boställe (1 st) 1841-1844. HLA 15902.
Karta över inägorna till kyrkoherdeboställe i Harmångers socken (1 st) 1842. HLA 15901.
Karta över utvidgat område för kyrkan i Harmångers socken (1 st) 1861. HLA 15900.
Karta över skogen till Harmångers kyrkoherdeboställe (1 st) 1900-1901. HLA 15898.
Ritningar rörande förändring av sockenstuga inom Harmångers socken (3 st) 1913.
Karta över lägenheten kommunaltomten om 1,2285 hektar avsöndrad från det med kyrkoherdebostället förenade förra komministerbostället Backen nr S1 i Harmångers socken, upprättad genom kopiering av lagaskiftes karta över Backens och Bringsta byar åren 1840-1841 (2 st) 1914. HLA 15897.
Utdrag över vissa äldre kartor bl.a. Backen och Bringsta kyrkoherdebostället 1835-1841, 1862, 1900-1901 (1 st) 1916. HLA 15896.
Skogsindelningskarta till Harmångers förra kyrkoherdeboställe i Harmångers socken (1 st) 1919. HLA 15894.
Utdrag av karta över inägorna till byarna Backen och Bringsta jämte kyrkoherdebostället, upprättad vid laga skifte 1840-1841 (1 st) 1927. HLA 15887.
Kopia från karta över sjösänkningsföretaget i Harmånger 1909 på de ägor som berör kyrkoherdebostället (1 st) 1927. HLA 15892.
Förslag till reparation av Harmångers prästgård (1 st) 1929. HLA 15885.
Förslag till arkivbyggnad vid prästgården i Harmånger (1 st) 1931. HLA 15884.
Uppmätningsplan av prästgården i Harmånger (1 st) 1976.
Uppmätningsplan av prästgården i Harmånger, skissförslag trafiksituationen (1 st) 1976.
 
21900 – 1947Skola och lärarbostad i Vattrång:
Ritning till folkskolebyggnad i Vattrångs by, Harmångers socken (1 st) 1900. HLA 15885.
Karta över Harmångers sockens skolhusplats i Vattrång (1 st) 1903. HLA 15852.
Förslag till ombyggnad av lärarbostäder i Vattrång (1 st) 1947. HLA 15838.
Ombyggnad av lärarebostäderna i Vattrång, botten-, över- och källarplan (1 st) 1947. HLA 15839.
Skolhuset i Vattrång, situationsplan (1 st) 1947. HLA 15840.
Förslag till lärarbostad vid Vattrångs skola (2 st) odat. HLA 15827.
Uthusbyggnad till skolan i Vattrång (1 st) odat. HLA 15830.
Förslag till ombyggnad av skolhuset i Vattrång (1 st) odat. HLA 15833.
Skolan i Vattrång, 1:a och 2:a våningen (1 st) odat. HLA 15834.
Snickeriförteckning till Vattrångs skola (1 st) odat. HLA 15836.

Skola och lärarbostad i Strömsbruk:
Arbetsritning till folkskolebyggnad vid Strömsbruk med bl. a. kommentarer om att ha blivit granskad 1929 (2 st) 1901. HLA 15842.
Förslag till uthus sammanbyggt med skolan vid Strömsbruk (1 st) 1914. HLA 15850.
Ritning rörande skolans uthus i Strömsbruk (1 st) 1914. HLA 15851.
Förslag till lärarbostad i Strömsbruk, botten-, övre- och källarvåning (1 st) 1929. HLA 15841.
Ritning rörande lärarbostadsfastigheten Skogsbacken 1:35 i Strömsbruk, Harmångers kommun (1 st) 1947. HLA 15837.
 
31911 – 1935Skola i Stocka:
Förslag till skolhus vid Stocka (1 st) 1911. HLA 15853.
Ritning till uthus för Stocka skolor (1 st) 1914. HLA 15854.
Ritning till ändringar i gamla skolan i Stocka (2 st) 1929. HLA 15845.
Förslag till ombyggnad av den så kallade gamla skolan i Stocka (1 st) odat. HLA 15828.
Stocka gamla skola, uppmätningsritning av byggnaden före nybyggnaden (1 st) odat. HLA 15829.

Skola i Vattlång:
Förslag till skolhusbyggnad i Vattlång (6 st) 1916. HLA 15847.
Karta över skolhustomt genom avhandling 1917 avsöndrad från hemmanet 9:25 pgld Vattlång av nr 9 litt Pbab (1 st) 1917. HLA 15848.
Förslag till skolhus i Vattlång (1 st) 1917. HLA 15849.
Förslag till trädgårdsanläggning vid folkskolan i Vattlång (1 st) 1931. HLA 15843.
Ritning för tillbyggnad av Vattlångs skola (1 st) odat. HLA 15835.

Lärarbostad i Röste:
Förslag till trädgård vid lärarbostaden i Röste (1 st) 1927. HLA 15846.

Skola och lärarbostad i Harmånger:
Ritning på vedbod vid kyrkskolans lärarebostad i Harmånger (1 st) 1935. HLA 15844.
Snickeriritning för skolan i Harmånger (1 st) odat. HLA 15831.
Betongritning för skolan i Harmånger (1 st) odat. HLA 15832.
 
41937 – 1982Ritning till församlingshem i Baggetorp (6 st) 1937. HLA 15882.
Förslags skiss till byggnad för kyrksal i Strömsbruk (1 st) 1941. HLA 15878.
Förslags skiss till byggnad för kyrksal i Strömsbruk S No 546 (1 st) 1941. HLA 15880.
Förslag till församlingshem i Strömsbruk (6 st) 1949. HLA 15873.
Skiss rörande församlingshemmet i Strömsbruk (2 st) 1949. HLA 15874.
Förslag till församlingshem i Strömsbruk (5 st) 1949. HLA 15875.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, plan förhandskopia (1 st (delad i två delar)) 1982. HLA 15863.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, sektioner förhandskopia (1 st (delad i två delar)) 1982. HLA 15864.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, grundplan förhandskopia (1 st (delad i två delar)) 1982. HLA 15865.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, grunddetaljer förhandskopia (1 st) 1982. HLA 15866.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, plan, fasader, sektioner, situationsplan (1 st) 1982. HLA 15867.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, plan, fasader, sektioner, situationsplan (1 st) 1982. HLA 15868.
Ekonomi- och servicebyggnad i Harmånger, dörrförteckning, fönsterspecifikation förhandskopia (1 st (delad i två delar)) 1982. HLA 15869.
Skiss på armatur, okänd lokal (1 st) odat.