bild
Serie

Bilagor till lysnings- och vigselboken

Örgryte kyrkoarkiv

Serien i boxar.

 Volymer (30 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11804 – 1820Luckor 1809, 1818. Lysningssedlar, K. M:ts tillstånd till äktenskap, avvittringshandlingar, skiljobrev, borgensförbindelser, hinderslöshetsbevis m.m. Omfattar även Mariebergs och Amiralitetsförsamlingarna. Häri även vaccinationslängd 1854, bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1783-1924, till död- och begravningsboken 1793, 1882, fyra skrivelser från domkapitlet ang. kyrkoräkenskapernas förande, skrivelser från domkapitlet ang. till Örgryte församling översända kollektmedel och ang. uteblivet kollektbidrag 1748-1774, skrivelse med kammarättens utslag ang. stämpelbeläggning å lysningssedlar 1833. 
Se: SE/GLA/13557/H V/11808Ingår i Marieberg H V: 1. Förteckning över lysningssedlar. 
Se: SE/GLA/13186/H V a/21827 – 1828Ingår i Göteborgs Karl Johan H V: 2. Förteckning över lysningssedlar. 
Se: SE/GLA/13186/H V a/31829 – 1832Ingår i Göteborgs Karl Johan H V: 3. Förteckning över lysningssedlar. 
Se: SE/GLA/13186/H V a/41833 – 1836Ingår i Göteborgs Karl Johan H V: 4. Förteckning över lysningssedlar. 
21862 – 1883 
31884 – 1887 
41888 – 1891 
51892 – 1896 
61897 – 1900 
71900 – 1903 
7A1901 – 1915Bok över utfärdade hinderslöshetsbetyg 1901-1915, kungörelseböcker över utfärdade lysningar 1904-1916 
81904 – 1907 
91908 – 1911 
101912 – 1913 
111914 – 1915 
121916 – 1927 
131928 – 1935 
141936 – 1942 
151943 – 1947 
15A1945 – 1948Vigselbevis 
161948 – 1952 
16A1949 – 1952Vigselbevis 
17A1953 – 1956Vigselbevis 
171953 – 1958 
18A1957 – 1960Vigselbevis 
181959 – 1963 
19A1961 – 1964Vigsebevis 
191964 – 1967 
19B1965 – 1967Vigsebevis