Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Söderhamns kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1811 – 1847Fattigvårdsnämndens och kyrkorådets gemensamma protokoll
Se K III a: 2
 
11866 – 1869Kapsel Fattigvårdsstyrelsens handlingar Lev. 25/1964 
21881 – 1883Kapsel Lev 123/ 1973
Orgelbyggnadskommitténs handlingar
Innehåller även:
Upplästa kungörelser 1847-1859, 1871-1878 spr år; handlingar angående reparation av kyrkan 1874; reparation av kyrkogården 1875; kyrkoherdebostället 1878; inventarieförteckningar 1888 och 1891; fattigräkenskaper 1845-1872 spr år; förteckning över ljuspengar odat; protokoll och handlingar 1847-1854 spr år; kyrkostämmans protokoll och handlingar 1882-1909 samt skrivelser till kyrkorådet 1841-1849, 1877 och 1911.
 
31899 – 1925Protokoll, besvärsskrivelser, ritningar och övriga handlingar angående byggande av en kyrka i Stugsund, 1899 - 1904 samt angående uppförande av församlingshem och läsrum i Stugsund, 1922 - 1925. Häri även Gåfvobref avseende Dicksonska fonden, 1899; Ordning vid Prost- och Biskopsvisitation i Erkestiftet, 1872 samt handlingar angående Prästerskapets enke- och pupillkassa, 1906. 
41934 – 1962Kyrkogårdsnämndens protokoll.
Luckor: 1935, 1937 - 1945, 1948 och 1950.
 
51960 – 1967Skrivelser, ritningar och övriga handlingar angående nytt församlingshem i Söderhamn. 
61963 – 1969Kyrkogårdsnämndens protokoll och handlingar.
Lucka 1963: §§ 1 - 19.
 
71970 – 1977Kyrkogårdsnämndens protokoll och handlingar. 
81970 – 1978Protokoll för Söderhamns pastorats lönedelegerade, 1970 - 1974 samt en del skrivelser från Yrkesinspektionen, 1975 - 1978. 
91978 – 1981Kyrkogårdsnämndens bilagor. 
101978 – 1991Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
111978 – 1999Fastighetskommittens protokoll, 1978 - 1999 med bilagor, 1987 - 1997. 
121982 – 1985Kyrkogårdsnämndens bilagor. 
131986 – 1989Kyrkogårdsnämndens bilagor. 
141989 – 1999Personalutskottets protokoll.
Lucka 1997: §§ 7 - 20.
 
151990 – 1995Kyrkogårdsnämndens bilagor. 
161991 – 1998Personaluskottets bilagor. 
171992 – 1999Kyrkogårdsnämndens protokoll, 1992 - 1999 med bilagor, 1996 - 1999. 
- [H0002]1999Personalutskottets bilagor.
Se K III d:6