Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Födelse- och dopböcker

Acklinga kyrkoarkiv

Serien i band

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11648 – 1667Dopbok. Omfattar pastoratet.
Häri även begravningsbok för pastoratet 1648-1667, kyrkoräkenskaper med anteckningar om sockenstämmor, sexmän och kyrkovärdar 1612-1687, bänkdelningslängd 1613, kyrkoinventarier 1612 (-1702), prästgårdsinventarier 1611, 1660 jämte beskrivning av prästgårdens jord.Odaterad anteckning rörande kyrkogärdet m. m. Anteckningar om person som undergått uppenbar kyrkoplikt 1657. Personer som stå för vinhållet 1658-1660, märkliga händelser 1620-1679, upplästa kungörelser 1681-1682, odaterad anteckning angående kyrkobesök samt odaterad längd över personer och gårdar.
 
21747 – 1805Lucka 1749. Omfattar även Agnetorp och Baltak. Häri även inflyttningslängd för pastoratet 1748-1777, utflyttningslängd för pastoratet 1748-1776, vigselbok 1747-1804, vigselbok för Agnetorp och Baltak 1747-1805, död- och begravningsbok för pastoratet 1747-1805, sockenstämmoprotokoll för pastoratet 1748-1776, kyrkorådsprotokoll för Acklinga 1765 och för Agnetorp 1771 och avskrift 1774 av odaterat biskopsvisitationsprotokoll. Inventarieförteckningar för Acklinga prästgård 1758 och kyrkan 1747 (1758), Odaterad inventarieförteckning för Agnetorps kyrka. Syneprotokoll för prästgården 1774 och 1776. Vittnesbörd om stommens i Agnetorp ägor 1668 (avskrift). Auktionsprotokoll för Acklinga kyrkas utjord 1760. Kyrkobalksdelning för Agnetorp 1773, bänkdelningslängder för Acklinga 1765 och 1779 samt för Agnetorp 1765. Odateradeanteckningar rörande Acklinga kyrka och klockstapel. Konstistorie resolution 1705 och protokoll 1766 angående gudstjänstordningen i pastoratet. Odaterade längder över hemman i Acklinga och Baltak vilka deltaga vid konungaringningar etc. 
31805 – 1828Lucka 1826. häri även födelse- och dopbok för Agnetorp och Baltak 1806-1828, vigselbok för Acklinga 1806-1828, för Agnetorp
1806-1828, för Baltak 1806-1827, död- och begravningsbok för Acklinga 1805-1828, för Agnetorp 1806-1828 samt för Baltak 1805-1828.
 
- [H0001]1826Ingår i H V: 1. 
41829 – 1856Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet 1829-1856 samt död- och begravningsbok för pastoratet 1829-1857. 
51857 – 1863Omfattar pastoratet. 
61864 – 1885Omfattar pastoratet. 
71886 – 1894Omfattar pastoratet. 
81895 – 1957 
91958 – 1991-06