bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Daretorps kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1848Ingår i K I: 6. Fattigvårdsstyrelsens protokoll. 
Se: SE/GLA/13087/K I/61848Fattigvårdsstyrelsens protokoll. 
11759 – 1827Finnes (1759) 1776-1827.
Magasinsdelägarnas (magasinsstämmans) protokoll 1776-1786, 1826-1827, med protokollsutdrag 1787-1825, kort underrättelse om magasinets inrättning 1759 och K.M:ts resolution ang. Daretorps och Velinge socknars förening om magasinets inrättande 1776, förteckning över delägare i sockenmagasinet 1777 samt förteckning över magasinsföreståndare 1818-1827. Omfattar även Velinge.
Häri även räkenskaper för magasinskassan 1838-1870 och för Wahlströmska donationsfonden 1838-1909.