bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Daretorps kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11759 – 1827Finnes (1759) 1776-1827.
Inb. Magasinsdelägarnas (magasinsstämmans) protokoll 1776-1786, 1826-1827, med protokollsutdrag 1787-1825, kort underrättelse om magasinets inrättning 1759 och K.M:ts resolution ang. Daretorps och Velinge socknars förening om magasinets inrättande 1776, förteckning över delägare i sockenmagasinet 1777 samt förteckning över magasinsföreståndare 1818-1827. Omf. även Velinge.
Häri även räkenskaper för magasinskassan 1838-1870 och för Wahlströmska donationsfonden 1838-1909.
 
- [H0001]1848Ingår i K I: 6. Fattigvårdsstyrelsens protokoll.