bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Edsvära kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13093/L I a/11938 – 1954Huvudräkning för kyrkojordens fond, kassan för kyrkliga ändamål, skogsaccisfonden samt donations- och gravfonder samt vinsädeskassan 1932-1947. 
Se: SE/GLA/13093/L I/31828 – 1855Huvudräkenskaper för vinsädeskassan 1828-1829, dess specialräkenskaper 1830 1/5-1855 30/4 och skuldbok 1830 1/5-1853 30/4. 
11829 – 1850Vinsädeskassan. Huvudräkenskaper, skuldbok samt special 1821-1831. 
Se: SE/GLA/13093/L I/41832 – 1867Lasarettskassan. 
Se: SE/GLA/13093/L III/11839 – 1861St. Hovs fattigkassan 1839-1848.
Fläderbomska donationsfonden 1847-1861.
 
Se: SE/GLA/13093/L II/11842 – 1903Barnmorskekassans räkenskaper 1842 1/5-1862 30/4.
Räkenskaper för Fläderbomska donationen till Edsvära fattigkassa 1847 19/6-1861 30/4.
Flobergska donationen till Edsvära skolkassa 1881-1903.
 
21844 – 1859Band i bunt. Sid. 1-78. Huvudräkenskaper för magasinskassan 1848 1/5-1858 30/4, utgiftsspecial (förteckning över utdelade medel)
1844-1856, lucka 1846 1/5-1848 30/4, skuldbok 1846 1/5-1859 30/4.
 
Se: SE/GLA/13093/L I/51850 – 1860Huvudräkenskaper för vinsädeskassan 1850 1/5-1860 30/4, special 1855 1/5-1858 30/4 samt skuldbok 1853 1/5-1858 30/4. 
31860 – 1961Box.
1. Vinsädeskassans skuldbok 1860-1889.
2. Uppbörd av pastoralier 1896-1900. Omfattar även Kvänum.
3. Fonderade medel för försåld kyrkojord 1935-1941.
4. Kassaböcker för söndagsskola, renovering m.m. 1936-1961.
5. Häri även arkivförteckning 1952 samt inventariebok 1977.
 
Se: SE/GLA/13402/L I/41861 – 1863Sockenkassan. 
Se: SE/GLA/13093/L II/41903 – 1927Räkenskaper för Flobergska donationen 1903-1027, Jonsonska donationen 1919-1927 samt barnavårdsnämnden 1919-1925. 
Se: SE/GLA/13093/L I b/11927 – 1936Verifikationer för: vinsädeskassan 1932-1932, kassan för kyrkliga ändamål och skogsacciskassan 1930-1932, folkbiblioteket 1927, 1931, 1934, barnavårdsnämnden 1936. 
Se: SE/GLA/13093/L I b/21933 – 1938Verifikationer för vinsädeskassan samt kassan för kyrkliga ändamål.