Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Edsvära kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
31860 – 1961Box.
1. Vinsädeskassans skuldbok 1860-1889.
2. Uppbörd av pastoralier 1896-1900. Omfattar även Kvänum.
3. Fonderade medel för försåld kyrkojord 1935-1941.
4. Kassaböcker för söndagsskola, renovering m.m. 1936-1961.
5. Häri även arkivförteckning 1952 samt inventariebok 1977.
 
- [H0013]1903 – 1927Ingår i L II: 4. Räkenskaper för Flobergska donationen 1903-1027, Jonsonska donationen 1919-1927 samt barnavårdsnämnden 1919-1925. 
- [H0011]1927 – 1936Ingår i L I b: 1. Verifikationer för: vinsädeskassan 1932-1932, kassan för kyrkliga ändamål och skogsacciskassan 1930-1932, folkbiblioteket 1927, 1931, 1934, barnavårdsnämnden 1936. 
- [H0012]1933 – 1938Ingår i L I b: 2. Verifikationer för visädeskassan samt kassan för kyrkliga ändamål. 
- [H0010]1938 – 1954Ingår i L I a:1. Huvudräkning för kyrkojordens fond, kassan för kyrkliga ändamål, skogsaccisfonden samt donations- och gravfonder samt vinsädeskassan 1932-1947. 
- [H0001]1828 – 1855Ingår i L I: 3. Huvuräkenskaper för vinsädeskassan 1828-1829, dess specialräkenskaper 1830 1/5-1855 30/4 och skuldbok 1830 1/5-1853 30/4. 
11829 – 1850Vinsädeskassan. Huvudräkenskaper,
skuldbok samt special 1821-1831.
 
- [H0002]1832 – 1867Ingår i L I: 4. Lasarettskassan. 
- [H0003]1839 – 1848Ingår i L III: 1. St.Hovs fattigkassan. 
- [H0004]1842 – 1862Ingår i L II: 1. Barnmorskekassans räkenskaper. 
21844 – 1859Band i bunt. Sid. 1-78. Huvudräkenskaper för magasinskassan 1848 1/5-1858 30/4, utgiftsspecial (förteckning över utdelade medel)
1844-1856, lucka 1846 1/5-1848 30/4, skuldbok 1846 1/5-1859 30/4.
 
- [H0005]1847 – 1861Ingår i L II: 1. Räkenskaper för Fläderbomska donationen till Edsvära fattigkassa 1847 19/6-1861 30/4, skuldbok för d:o 1860 1/5-1861 30/4. 
- [H0006]1847 – 1861Ingår i L III: 1. Fläderbomska donationsfonden. 
- [H0007]1850 – 1860Ingår i L I: 5. Huvudräkenskaper för vinsädeskassan 1850 1/5-1860 30/4, special 1855 1/5-1858 30/4 samt skuldbok 1853 1/5-1858 30/4. 
- [H0008]1861 – 1863Ingår i N.Vånga L I: 4. Sockenkassan. 
- [H0009]1881 – 1903Ingår i L II: 1. Räkenskaper för Flobergska donationen till Edsvära skolkassa.