Måndag den 25 oktober kl. 16.30–22.00 pågår underhållsarbete av vår webb. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Fiskebäckskils kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1764Ingår i Morlanda P: 3. Utdrag ur 1764 års jordebok. 
- [H0002]1810 – 1817Ingår i Morlanda P: 5. Mantalslängder. 
- [H0003]1818 – 1842Ingår i Morlanda P: 7. Dossier ang. understöd åt fiskare i Bohuslän 1818, 1838-1842 samt ang. undsättningsspannmål. 
- [H0004]1834 – 1839Ingår i Morlanda P: 6. Dossier ang. hjälpverksamhet m.m. under koleraepedemien. 
- [H0005]1850 – 1853Ingår i Morlanda P: 2. Verifikationer till visst understöd åt fiskarena. 
- [H0006]1862 – 1866Ingår i Morlanda K III: 1. Uppgift om ordf. i kommunalnämnden och kommunalstämman. 
- [H0007]1863 – 1868Ingår i Morlanda P: 2. Förteckning över vaccinationsföreståndare. 
11803 – 1846Handlingar enligt i bunten inneliggande specifikation.