bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1808Ingår i Edsleskog K I: 3. Frivilliga gåvor till lantvärnet. 
- [H0002]1864Ingår i L I: 2. Bibliotekskassan. 
- [H0003]1893 – 1923Ingår i L I a:4-7 Nattvards- barnens fondräkenskaper. 
- [H0004]1897 – 1927Ingår i L I a:4-7. Gradmanska gravfondens räkenskaper. 
11902 – 1992Räkenskapsbok för Danielssonska fonden 1902-1939. Kassabok för Fröskogs och Edsleskogs sjukvårdsområde 1931-1938. Räkenskapsbok för grav-, grus- och skogsaccisfonderna 1938-1965. Räkenskapsbok för Danielssonska fonden 1940-1966. Räkenskapsbok för Danielssonska fonden för 1969-1992. 
- [H0005]1922 – 1927Ingår i L I a:7 Haggrenska gravfondens räkenskaper. 
- [H0006]1923 – 1927Ingår i L I a:7. Gustafssonska gravfondens räkenskaper. 
- [H0007]1926 – 1927Ingår i L I a:7. Sahlinska gravfondens räkenskaper. 
- [H0008]1928 – 1938Ingår i L I a:7. Fröskogs sockens gravfonds räkenskaper. 
- [H0009]1930 – 1938Ingår i L I a:7. Skogsaccis- fondens räkenskaper 
- [H0010]1933 – 1958Ingår i L I a:7-9. Fröskogs kyrkogårdsgrusfonds räken- skaper. 
21971 – 1998Räkenskaper rörande gravfonder 
31973 – 1998Räkenskaper rörande gravfonder