bild
Serie

Landsarkivets kart- och ritningssamling

Fröskogs kyrkoarkiv

Serien anger Landsarkivets beteckning.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1825Kart- och ritningssamlingen
A 3271.
Karta över rågången mellan säteriet Stenarsbyn och kapelansbostället Lilla Strand uti Törsbo härad och Törsö x) socken på Dalsland.
Upprättad av Gustaf E Enander.
x) Törså socken antagligen felskrivet och skall vara Fröskogs socken.
 
- [K0002]1825Kart- och ritningssamlingen
A 3272.
Karta över alla ägorna till hemmanet Lilla Strand på Dalsland, Törsebo härad och Fröskogs socken.
Upprättad av Gustaf E Enander.
Fastställd 1827 2/5.
 
- [K0003]1894Kart- och ritningssamlingen
A 3273.
Karta över alla ägorna till komministerbostället Lilla Strand, Fröskoga socken, Törebo härad och Älvsborgs län.
Upprättad av Ax. Tj. v. Sneidern.
Med lös beskrivning om tre blad.
 
- [K0004]1922Kart- och ritningssamlingen
A 3274.
Karta över Prästgårdens område beläget å ägorna till ½ mtl nr 3 Lilla Strand uti Fröskogs socken och Älvsborgs län; upprättad enligt bestämmelserna i syneprotokollet den 16 okt. 1916.
Upprättad av Eugen.