Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kart- och ritningssamlingen

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A03268Ritningar till värmeledning i Fässbergs kyrka.Titeln å baksidan. Annan anteckning: Ritningar till kyrkans gamla värmeledning. 
A03269Ritningar till tornbyggnad vid Fässbergs kyrka i Göteborgs stift.1858-04-13 
A03270Ritningar till utvidgning av Fässbergs kyrka.1858-05-28 

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1699Kart- och ritningssamlingen
A 2755.
Geometrisk delination uppå Fäss-
bergs prästegård uti Göteborgs
och Bohus län, Askims härad,
Fässbergs socken.
Upprättad av Erich Kuus.
Kopia 1733.
 
- [K0002]1795Kart- och ritningssamlingen
A 1084.
Projekt till ett torn vid
Fässbergs kyrka.
Upprättad av Olof Dahlgren.
Med kostnadsförslag på vidklistrat blad. Fastställt av
Kungl. Maj:t 1798 6/3.
 
- [K0003]1841Kart- och ritningssamlingen
A 4869.
Karta öfver utmarken till kyrko-
herdebostället Fässbergs prest-
gård i Fässbergs socken och
Askims härad af Göteborgs och
Bohus län.
Kopia af 1841 års skifteskarta
vid skogsindelning år 1902 av
A W Schmid.
 
- [K0004]1858Kart- och ritningssamlingen
A 3269.
Ritningar till tornbyggnad vid Fässbergs kyrka i Göteborgs stift.
Upprättad av H J Strömberg.
 
- [K0005]1858Kart- och ritningssamlingen
A 3270.
Ritningar till utvidgning av Fässbergs kyrka.
 
- [K0006]1930Kart- och ritningssamlingen
A 4870.
Skiss till Uthusbyggnad å tomt
Prästgården Mölndal.
Upprättad av Törner Mattsson.
Ritning på väv.
 
- [K0007]odatKart- och ritningssamlingen
A 1085.
Förslagsritning till ett sex-
stämmigt orgelverk till Fäss-
bergs kyrka.
Upprättad av J N Söderling.
 
- [K0008]odatKart- och ritningssamlingen
A 1086, 1087.
Ritning till Fässbergs kyrk-torn.
1086 33.5 x 39.5
1087 19.7 x 31.8
 
- [K0009]odatKart- och ritningssamlingen
A 3268.
(Ritningar till värmeledning i
Fässbergs kyrka).
Titeln å baksidan. Annan anteck-
ning: Ritningar till kyrkans gam-
la värmeledning.