Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Harestads kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (1 st)

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1723 – 1807Ingår i Torsby O: 1. "Kyrkans handlingar". Spr. år. 
11741 – 1844Synehandlingar etc. ang. komministerbostället Kyrkbyn samt utdrag ur Inlands södra häradsrätts protokoll 1760 ang. fastställelse av kartor över Harestads kyrkoby. 
- [H0002]1758 – 1816Ingår i Torsby O: 2. "Kyrkans handlingar". Spr. år. 
- [H0003]1760Ingår i C: 1. Anteckn. om föregående kyrkoböckers brand och om kyrkobokens uppläggande. 
- [H0004]1765 – 1812Ingår i Torsby O: 3. "Kyrkans handlingar". Spr. år. 
- [H0005]1766 – 1808Ingår i Torsby O: 4. "Kyrkans handlingar". Spr. år. 
- [H0006]1800 – 1857Ingår i Torsby O: 5. Synepro-
tokoll å kyrkoherdebostället 1800, 1841 samt ang. reparation
av detta 1852 och å komministerbostället Kyrkbyn 1857.
 
21820Karta över inägorna till Flateby by i Göteborgs och Bohus län, Inlands södra härad och Harestads socken. Författad vid enskiftesdelningen år 1820 av
O.A. Burman, major och förste lantmätare. Exhib. i Göteborg å landskansliet den 16/7 1821.
43 x 57.5 cm. Ser. A. Göteborgs och Bohus läns landskanslis arkiv. Akt. 956/1823.
 
- [H0007]1827Ingår i L IV: 1. Instruktion för klockaren. 
- [H0008]1832 – 1836Ingår i Torsby O: 6. Rättighetsbok. 
- [H0009]1845 – 1859Ingår i Torsby O: 7. Handlingar enligt särskild specifikation i bunten. 
31850Karta över tomteplatsen till Harestads sockens skolhus beläget å Comministerbostället Kyrkeby annexgårdens ägor ... upprättad ... af B. Hansson.
31 x 41 cm. Serie A. Lagd till kartsamlingen. A 19