Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Kinneveds kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (2 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A00894Utmarken till en del av Kinneveds socken, uti Skaraborgs län och Frökinds härad.1826Delad 1827. Fastställd 1830-06-01 av Leaby ÄR. 
A00895Odalägorna till Prästgården, uti Skaraborgs län, Frökinds härad och Kinneveds socken.1818Enskifte. Fastställd 1819-01-05 av Skaraborgs läns länsstyrelse. 

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11778 – 1892Handlingar ang. Öjebomska donationen 1778-1892 samt prästerskapets löneförmåner 1818, 1868. 
21818Karta över odalägorna till Kinneveds prästgård enskiftade 1818 av P.G. Friberger jämte beskrivn. Ser. A 57 x 46 cm. Kartan lagd till kartsamlingen A 895. 
31818 – 1875Bunt. Spr. år. Synehandl. till kyrkoherdebostället i Kinneved 1818-1870, till komministerbostället i Vårkumla 1836-1875. 
- [H0001]1821Ingår i K I: 2. Stodelningslängd. 
- [H0002]1821Finnes 1821 1/11.
Ingår i K I: 4. Stoldelningslängd.
 
41826 – 1898Finnes 1826-1827, 1898.
Karta över utmarken till en del av Kinneveds socken omfattande ett utskifte till Kinneveds prästgård. Ser. A. 32 x 52 cm. Lagd t. kartsamlingen.
 
51840 – 1871Finnes 1840, 1856, 1871.
Bunt. Förslag till pastoraliernas utgörande
m m. Omfattar även Vårkumla, Kungl. Maj:ts resolution ang. lönereglering för prästerskapet i Kinneved och Vårkumla.