Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Lundby kyrkoarkiv

Serien avslutad, fortsätter i
O I-VI.

 Kartor / ritningar (6 st)

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11787 – 1872Tiondelängder. Omf. även Tuve. 
21802 – 1879Synehandlingar. 
31825Ritning å orgelverk, tillhörande M.B. Söderling, jämte beskrivning och förslag till byte mellan ägaren och kyrkan. Ser. A. Lagd till kartsamlingen A 457. 
41836 – 1885Handlingar ang. prästgårdens reparation 1836-1885 samt rörande den s.k. Kyrkelyckan 1858-1859. 
51849 – 1915Brandförsäkringshandlingar m.m. 
61875 – 1876Skrivelser och ansökningshandlingar ang. klockare- och organistbefattningen i Lundby, samt handl. ang. prästerskapets löneförmåner, u.å. 
71837Kopia av karta över vassarna till Lundby by uti Göteborgs och Bohus län, Hisings östra härad och Lundby socken, upprättad vid laga skifte år 1837 av C.G. Schalin genom B. Hansson. Fastställd den 30 december 1839 vid västra och östra Hisings häraders ägodelningsrätts sammanträde på Bärby. Ser. A. 37,6 x 49,3 cm. 
81858Kopia av karta över rågångarna å vassen till Lundby by, uti Göteborgs och Bohus län, Hisings östra härad och Lundby skn. Upprättad år 1858 av O. W. Hällström. Ser. A. 37,6 x
49,5 cm.
 
91891Karta över ägolotten till
A 33/296 mtl. Färjestaden i Lundby skn. Östra Hisings härad och Göteborgs län. Upprättad vid tomtindelning år 1891 av A.A. Rönnbäck. Ser. A. 46 x 59,3 cm.
 
101892Karta över en del av ägorna till 31/96 mtl. Stillestorp i Lundby skn. Östra Hisings härad och Göteborgs län. Upprättad i och för tomtindelning därå, år 1892 av A.A. Rönnbäck. Ser. B. 61,5 x 68,5 cm. 
111900Vägförslaget Gbg-Assmundtorp inom Lundby och Tuve socknar av Göteborgs och Bohus län. Gbg. i juni 1900 G. Hammarström. Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev av den 2 juni 1905 fastställd till efterrättelse vid förbättring av vägdelen mellan Kvillebäcken och Björlandavägen. Stockholm d.2 aug. 1905. Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar. H. Burchart. G.C.A. Linden- crona. Ser. A. 60 x 43,8 cm. 
121906Omläggning av bygdevägen från den Qvillebäckens broaktiebolag tillhöriga vägen i Lundby skn. till hemmanet Assmundtorp i Säve skn. inom Östra Hisings härads väghållningsdistrikt, Gbgs. och Bohus län. Delen Björlandavägen-Norum. Fastställd 1906 17/11 (2 ex.) Ser. C. 126 x 43,4 cm. 
131911Karta över Göteborgs stad med närmaste omgivningar utvisande de vägar inom Lundby vilka föreslagits till förbättring och utvidgning. Uppgjord år 1911 av A. Lilienberg. Ser. B. 56,7 x
78 cm.
 
141906Arbetsprofil för vägen Kvillebäcken-Björlandavägen. Göteborg d. 8 jan. 1906. Artur Asplund samt kopia av densamma. Ser. A. 75 x 24 cm. Samtliga kartor lagda till kartsamlingen. 
151856Förslagsritning till kyrkobyggnad i Lundby. Av J C M. 1 blad A 3197. 
161858Karta över Lundby gamla kyrkogård med förteckning över gravplatser. 1 blad med kopia.
A 3195-3196.
 
171863Förslagsritning till kyrkobyggnad i Lundby. Av A Krüger. 1 blad. A 3198. 
181868Plan av koret med förändring av inredning. Ritad av Lindholmens verkstad. 1 blad. A 3199. 
191878Projekt till ny kyrkobyggnad för Lundby församling. Av Adrian O Peterson 1 blad. A 3200. 
- [H0001]1822Ingår i C: 6. Längd över delningen av kyrkogårdsmuren. 
- [H0002]1829 – 1830Ingår i C: 5. Anteckningar om klocka, prästgård m.m. 
- [H0003]1875Finnes 1875 9/6.
Ingår i K III: 2. Syneprotokoll med anledning av kyrkoreparation.
 
- [H0004]1884 – 1886Ingår i K II: 2. Ant. om invigningen av Lundby kyrko- och begravningsplats 1884, om grundstensfest vid Lundby nya kyrkobyggnad 1885 samt om invigningen av Lundby nya kyrka 1886. 1 blad.