Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kart- och ritningssamlingen

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (86 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1856Kart- och ritningssamlingen
A 3197.
Förslagsritning till kyrkobyggnad inom L. Lundby socken i Göteborgs stift. Upprättad av C J M.
 
- [K0002]1858Kart- och ritningssamlingen
A 3195-3196.
A 3195 Karta över Lundby kyrkogård 28,0 x 46,1.
A 3196 Karta över Lundby kyrkogård 34,1 x 48,8.
A 3195: Med lös beskrivning. Företedd och godkänd med åtföljande förklaring vid allmän sockenstämma med Lundby församling i Lundby kyrka 1858 29/11.
 
- [K0003]1863Kart- och ritningssamlingen
A 3198.
Förslagsritning till kyrkobyggnad inom Lundby socken i Göteborgs stift. Upprättad av A Krüger.
 
- [K0004]1868Kart- och ritningssamlingen
A 3199.
Plan av koret i Lundby kyrka med förändrad inredning. Upprättad av Lindholmens Verkstad.
 
- [K0005]1878Kart- och ritningssamlingen
A 3200.
Projekt till ny kyrkobyggnad för Lundby församling i Göteborgs och Bohus län. Upprättad av Adrian O Peterson.
 
- [K0006]1879Godkänd ritning till Lundby nya k:a av Adrian O. Peterson (pl 1, 3-4) 
- [K0007]1882Karta över den del av ägorna till 1/4 mantal Hallen och 1/12 mantal Smedjegården i Lundby som Kommitterade för ny kyrkas uppförande i Lundby inköpt till kyrko- och begravningsplats av A.A. Rönnbäck (1 blad med kopia) 
- [K0008]1883Karta över en upplageplats, tillhörig Lundby skifteslag av A.A. Rönnbäck 
- [K0009]1884Nivellering av Lundby nya kyrko- och begravningsplats 
- [K0010]1884Plankarta över kyrko- och begravningsplatsen i Lundby av H.L. Liepe 
- [K0011]1885Plankarta över Lundby kyrkogårds- plantering av Johan Wallin 
- [K0012]1886Plan över Lundby nya kyrka 
- [K0013]1886Karta över tomterna nr 26 ½, litt a, i III kvarteret och litt a i VIII kvarteret uti första roten å Lindholmen av A.A. Rönnbäck 
- [K0014]1887Indelning av familjegravar å Lundby nya kyrkogård av J.O. Magnusson (1 blad med kopia) 
- [K0015]1890Karta över en Lundby skifteslag tillhörig sandtägt av A.A. Rönnbäck 
- [K0016]1891Ritning till samlingssal vid Lundby prästgård av Aug. Isberg med kostnadsberäkning 
- [K0017]1891Förslag till skolbyggnad i Lundby 
- [K0018]1891Ritning till småbarnsskolehus för Lundby församling av Adrian C. Peterson (2 blad) 
- [K0019]1893Planritning till skolhus för Lundby församling av Aug. Z. Swensson, Udevalla 
- [K0020]1895Pålkarta till nytt skolhus i Lundby av Charles Lindholm 
- [K0021]1895Ritning till ny folkskola för Lundby församling å Hisingsstad av Charles Lindholm (4 blad) 
- [K0022]1895Skiss till folkskolehus i hörnet av Flora- och Kapellgatorna å Lindholmen av Hjalmar Cornilsen 
- [K0023]1898Ritning till ny ladugårdsbyggnad för kyrkoherdebostället i Lundby församling av Adrian C. Peterson och Carl Crispin 
- [K0024]1898Förslag till boningshus å Lundby kyrkoherdeboställe av Olof M. Holmén 
- [K0025]1898Ritning till kyrkohedebostad för Lundby församling av Olof C. Petersson och Carl Crispin 
- [K0026]1899Ritning till skolhus i Lundby av Åkerström och Andersson 
- [K0027]1900Plankarta över Lundby församlings kyrkogård för indelning av gravplatser av J.A. Bergstedt 
- [K0028]1902Ritning till ljuskrona för 78 ljus av Adrian C. Peterson och C.W. Crispin (3 blad) 
- [K0029]1902Ritning till bårhus för Lundby församling av Hjalmar Cornilsen 
- [K0030]1908Förslag till elektrisk belysning av Edwin Andrén och C:o, Göteborg. 
- [K0031]1915Uppvärmningsanläggning av William Fagerström, Göteborg (2 blad) 
- [K0032]1917Ritning till kyrkogårdsmuren kring Lundby gamla kyrka av Oscar Johansson och Carl Andersson 
- [K0033]1920Förslag till ommålning av Lundby k:a av Albert Eldh 
- [K0034]1923Ritning till tillbyggnad av huvudbyggnad av E.S. Brihs (2 blad med dupletter) 
- [K0035]1923Ritning till magasinsbyggnad för Vestkustens Petrolium AB 
- [K0036]1924Församlingshus i Lundby (Brämare- gården): grundmursbål och utluft- ningskanaler samt luft-, vatten- och avloppsledningar av Gustaf Certin (2 blad) 
- [K0037]1924Församlingshus i Lundby (Brämare- gården) av Sigfrid Ericsson (3 blad) 
- [K0038]1924Församlingshus i Lundby (Brämare-
gården) av Sigfrid Ericsson (4 blad)
 
- [K0039]1924Församlingshus i Lundby (Brämare-
gården): konstruktionsritningar av Tord Dufvenberg (4 blad)
 
- [K0040]1925Brämaregårdens prästgård av Sven Tingström (3 blad) 
- [K0041]1928Förslag till förändring av Lundby gamla prästgård av Sven Tingström (7 blad med dupletter) 
- [K0042]1929Ritning till ny ladugårdsbyggnad för kyrkoherdebostället i Lundby 
- [K0043]1929Kart över villakvarteret nr 1 i Rambergsstaden av A. Södergren (2 blad) 
- [K0044]1930Förslag till utvidgning av kyrkogården vid Lundby nya kyrka av Allan Berglund (2 blad samt dupletter) 
- [K0045]1930Karta över f.d. 1 mantal Prästgården i Lundby av Walter Andersson 
- [K0046]1930Karta uppgjord vid värdering av Lundby prästgård 
- [K0047]1931Ritning till utvidgning av Lundby nya kyrkogård 
- [K0048]1941Förslag till utvidgning av stadsplanen för delar av Brämaregården, Kvillebäcken, Tingstadsvassen och Tolered 
- [K0049]1941Förslag till tomtindelning inom del av 25:e kvarteret Stövaren i Ramvbergsstaden av Hugo Hofflander 
- [K0050]1942Förslag till uppläggningshamn vid T-kanalen av Per-Åke Björklund 
- [K0051]1943Karta över vissa fastigheter inom Kyrkbyn och Rambergsstaden av Walter Andersson 
- [K0052]1944Ritningar till invändig restaurering av Lundby nya k:a av Axel Forssén, Göteborg
(6 blad)
 
- [K0053]1945Uppmätningsritningar av Axel Forssén, Göteborg (4 blad) 
- [K0054]1946Karta över del av stadsägo- området nr 2417 av G.H. Gunneland 
- [K0055]1947Förslag till församlingshem vid Lundby gamla kyrka av Nernst Hansson (6 blad) 
- [K0056]1947 – 1948Församlingshem i Brämaregården av Nernst Hansson (7 blad) 
- [K0057]1948Förslag till utvidgning av stadsplanen för delar av Biskopsgården, Bräcke, Kyrkbyn och Rambergsstaden 
- [K0058]1950Ritningar till invändig restaurering av Lundby nya k:a av Axel Forssén, Göteborg (24 blad) 
- [K0059]1952Ritning till nybyggnade å tomt nr 7 i 141:sta kvarteret Stjärnfall i Tolered av Nernst Hansson (22 blad) 
- [K0060]1952Elektrisk anläggning å tomt nr 7 i 141 kvarteret Stjärnfall i Tolered av Karl G. Eliasson (3 blad) 
- [K0061]1953 – 1957Förslag till utvidgning av stadsplanen för del av Biskopsgården (11 blad) 
- [K0062]1955Ritning till hus nr 34 i Västra Lundby 
- [K0063]1955Översiktskarta för Lundby församling 
- [K0064]1956Brämaregården: elektriska installationer 
- [K0065]1956Brämaregården: vägglampetter av Johannes Olivegren 
- [K0066]1956 – 1960Förslag till nybyggnad av kyrka i Södra Biskopsgården av Johannes Olivegren (17 blad) 
- [K0067]1957Brämaregården prästgård av Axel Persson (2 blad) 
- [K0068]1958Ny samlingssal i Brämaregården av Axel Persson (5 blads) 
- [K0069]1958 – 1959Ritning till församlingshem och pastorsexpedition i Lundby av Eric Carlsson och Gösta Celander (9 blad) 
- [K0070]1958 – 1959Förändringsritning till Brämaregårdens komministerbostad av Axel Engström (7 blad) 
- [K0071]1959Konstruktionsritning till Lundby församlingshem (2 blad) 
- [K0072]1959Ändringsförslag till småkyrka i Tolered av Torsten Hansson 
- [K0073]1959Ritning till takplan för kyrka i Södra Biskopsgården av Risberg och Stang-Lund 
- [K0074]1959Förändringsritning till kom- ministerbostad i Brämaregården av Axel Engström (6 blad) 
- [K0075]1959Nybyggnad av församlingshem i Brämaregården av AB A. Engström/
A. berglund (3 blad)
 
- [K0076]1960Ritning till vvs-anläggning i Lundby församlingshem av Tolborns ingenjörsbyrå (4 blad) 
- [K0077]1960Elektrisk installation i Lundby pastorsexpedition av Hallbergs ingenjörsbyrå (4 blad) 
- [K0078]1960Förslag till placering av små-
kyrka i Norra Biskopsgården, A-B
 
- [K0079]1960Förslag till församlingshem i Brämaregården av AB A. Engström/
A. Berglund (3 blad)
 
- [K0080]1960 – 1961Ritning till Lundby försam- lingshem och pastorsexpedition av Eric Carlsson (18 blad) 
- [K0081]1961Förslag till ändring av provisorisk kyrkolokal till barnträdgård av Torsten Hansson 
- [H0001]1995Förslagsritningar till ny kyrka i Lundby av inbjudna arkitekter
- Arkitekttriangeln AB, Trollhättan
- Erséus, Frenning & Sjögren Arkitekter AB
- FFNS Arkitekter i Göteborg
- Lindfors Arkitektkontor AB, Mölndal
Motto:
En vandring i tid och rum (4 blad, nr 2-5) vinnande förslag, byggnadslovsritningar i P IV:4,
Akacia (5 blad) beskrivning ingår i P IV:4,
Ledfyr (5 blad) beskrivning ingår i P IV:4,
Vivat Christus (5 blad) beskrivning ingår i P IV:4
 
- [K0082]u.å.Skiss till kyrkoherdeboställe i Lundby, alternativ I-II (5 blad) 
- [K0083]u.å.Fastställda gatunamn och adress- numrering (9 kartor i band) 
- [K0084]u.å.Karta över Brämaregården av P. Rydholm 
- [K0085]u:å.Karta över tomten, avsedd för skolhus, liggande i hörnet Kapella- och Floragatorna av Charles Lindholm