Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Kammarkollegiet Länsstyrelser]

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/522/17/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3khYiXrPtKM9FcK9pLsEi2
ExtraID5
Datering
16361821(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningSkrivelser till landshövdingar och ståthållare: Överståthållaren, Stockholms län - Östergötlands län.

1) Överståthållaren och slottskansliet: 1642 - 1805

Skrivelser till Claes Fleming 1642, Bengt Ekehielm 1650, (G Leuhusen) 1650, Axel Sparre 1669, 1672, Georg Gyllenstierna 1680 (2 st), Christoffer Gyllenstierna 1687-1703 bl.a. en akt 1687 om italienaren Francisco Maria Levante och en ny metod att tillverka koppar, 1688 ang. Uwar Ponkratioffs fordran gentemot hökaren Johan Josefsson och 1703 ang. en summa på 1000 daler smt 1650 testamenterad av Jacob Pontuson De la Gardie till de fattiga i staden; slottskansliet 1713; Knut Posse 1714, Gustaf Adam Taube 1716-1719, 1730, slottskansliet 1727; Rutger Fuchs 1740, 1748, 1752, (J C von Düring) 1756, J A von Lantingshausen 1765, 1766 med 1 ex av Närke-Värmlands markegångstaxa, 1767; 1800 till överståthållarämbetet om mjöls utlevererande till stenhuggare och andra arbetare jämte förteckning (1800) över arbetare vid Gustaf III:s staty och norra stenbrobyggnaden samt förteckning (1800) över stadens arbetsmanskap; 1805 från Stralsund; skrivelser uå.

2) Stockholms län: 1646 - 1821

Skrivelser till Axel Turesson 1646, Carl Broman 1755-1756 och uå; memorial 1720 om vissa posters redovisande uti ordinarie eller särskilda räkningar; memorial 1814 till KB av Lars von Engeström om att sökande till Lantbruksakademiens pris bör lämna sin ansökan till varje läns hushållningssällskap; skrivelser från Hushållningssällskapen i Norrbottens län 1817, Jämtlands län 1819 och Hallands län 1821 till D Edelcreutz om att bli hedersledamot i nämnda sällskap; skrivelse uå.

3) Uppsala län: 1646 - 1725

Skrivelser till Göran Gyllenstierna 1646, Lars Fleming 1653, Svante Banér 1654, (Göran Gyllenstierna) 1666, Axel Lillie 1677-1678 m bil samt inneliggande akt (1681) ang. restantier för J Rautenbergh, Fabian Wrede 1682 (2 st, varav den ena ang. ett slagsmål i Uppsala med bifogat kirurgutlåtande), Jacob Gyllenborg 1693, Johan Hoghusen 1699-1708, Magnus Cronberg 1725.

4) Södermanlands län: 1636 - 1778

Skrivelser till Peder Erlandsson (Bååt) 1636, (E Sparre) 1670 m bil, Gabriel Falkenberg 1685, Hans Clerck 1704, 1709, (N A Bielke) 1762 m bil, (P A Örnsköld) 1778.

5) Eskilstuna län: 1729

Skrivelse till Mikael Törnflycht 1729; skrivelse uå.

6) Östergötlands län: 1649 - 1750

Skrivelser till Jacob Skytte 1649, Anders Gyldenclou 1654, (A Lilliehök) 1678, Erik Lovisin 1689 m extrakt ur Kinds härads protokoll den 4 juni 1689, 1690-t. m bil, (L Eldstierna) 1697, Konrad Ribbing 1712 m bil, (E J Creutz) 1721 m bil, Gustaf Adolf Lagerfelt 1750; skrivelse uå; landskansliets utgående skrivelser i koncept eller avskrift 1665.

Kontroll

Skapad2010-09-21 15:03:23
Senast ändrad2010-09-22 10:57:27