bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m.m.

Mollösunds kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1806 – 1888Ingår i Morlanda J: 1. Skrivel-
ser och resolutioner från K. B.,
domkapitel och biskop, ang. patronatsrätten till Fiskebäcks-
kil och Mollösund samt förteck-
ningar över upplästa kungörelser m.m.
 
- [H0002]1834 – 1888Ingår i Morlanda J: 2. Handlingar enl. inneliggande specifikation. 
11890 – 1988Resolutioner och utslag 1890-1937;Utslag 1890-1937;Handlingar rörande folkbokföringsinspektion: inspektionsprotokoll, skrivelser m.m. 1890-1988;Inkomna skrivelser 1937-1982.