Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Kyrkostämmas protokoll och handlingar

Morlanda kyrkoarkiv

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
41888 – 1909Kyrkostämmans protokoll; Pastoratskyrkostämmans protokoll 1888-1908. 
51888 – 1999Bilagor till kyrkostämmans protokoll 1888-1909

Övriga bilagor 1912-1979 - handlingar rörande församlingens ekonomi såsom skatteuppbörd, taxeringar m.m samt handlingar rörande ideell verksamhet inom kyrkan.

Revisionsberättelser 1904, 1917-1922.

Bilagor 1904-1980 - Medaljansökningar till Kungl. patriotiska förbundet, diverse bilagor rörande församlingens ekonomi och revision.

Bilagor 1908-1920 - Kungörelser om sammanträden och protokollsjusteringar samt förteckning över röstande via fullmakt i 1908 års val till fullmäktige.

Handlingar rörande elektorsval 1909, 1953-1968.

Fullmakter till kyrkostämman 1931

Restlängder 1917

Häri även handlingar till kyrkostämmans och kyrko- och skolrådets protokoll för Gullholmens församling 1922-1977; Handlingar till kyrkorådets protokoll för Käringöns församling 1897-1911 samt handlingar till kyrkostämmans protokoll 1953-1999.
 
61909 – 1923Kyrkostämmans protokoll; pastoratskyrkostämmans protokoll 1909-1921 
71919 – 1999Bilagor till pastoratskyrkostämmans, församlingsdelegerades och pastoratskyrkorådets protokoll - Budgetunderlag, verksamhetsplaner, kungörelser om sammanträden, revisionsberättelser m.m. 
81923 – 1950Kyrkostämmans protokoll 1923-1942; Pastoratsstämmans protokoll 1924-1925; Byggnadskommittén för kyrkobyggnad på Flatöns protokoll 1925; Kyrkofullmäktiges protokoll 1943-1950 
91925 – 1950Pastoratskyrkostämmans protokoll. 
101950 – 1962Pastoratskyrkostämmans protokoll 
111950 – 1995Kyrkofullmäktiges och kyrkorådets bilagor -

Handlingar rörande val till kyrkofullmäktige 1952-1991;

Kungörelser och kallelser 1954-1979;

Stipendiehandlingar 1955-1980;

Handlingar rörande skattebortfallsbidrag och skatteutjjäming 1961-1973;

Revisionsberättelser för kollekträkenskaper 1962-1994;

Revisionsberättelser, budgetunderlag m.m. 1970-1995;

Budgethandlingar 1974-1992;

Kopia av kyrkofullmäktiges valberednings protokoll 1979.

 
121951 – 1976Kyrkofullmäktiges protokoll. 
131963 – 1980Församlingsdelegerades protokoll. 
141977 – 1980Kyrkofullmäktiges protokoll. 
-1981 – 1987Lucka. Enligt förteckning från församling är protokollen eftersökta men ej funna. 
151988 – 1999Bilagor till kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll

Häri även spridda kopior av protokoll hörande till:
Kyrkofullmäktige 1990,1992,1994;
Församlingsrådet 1993;
Församlingsrådets arbetsutskott 1992-1994;
Kyrkoråd 1989-1994,1999;
Pastoratskyrkoråd 1990-1994, 1997-1999;
Församlingsdelegerade 1990-1998;
Kyrkogårdsnämnden 1990-1991;
Morlanda pastorats byggnadsnämnd 1989-1991;
Mollösunds kyrkas byggnadskommitté 1997.
 
161988 – 1999Inbunden. Kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll. Häri även kyrkorådets protokoll 1988-1999. 
Se: SE/GLA/13376/K III/121995 – 1999Kyrkofullmäktiges handlingar. 
11864 – 1884Protokoll 1864 13/4 samt avskrifter av protokoll 1864, 1884. 
21863 – 1888 
31881 – 1888Bunt. Handlingar. Omf. past.