bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Naverstads kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1789Inbunden. Huvudräkenskaper. 
21790 – 1850Band i bunt. Huvudräkenskaper 1790-1850. Häri även inventarieförteckning 1789, 1790, samt häfte: Inkomst- och utgiftsspecial 1840. Omfattar Mo. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1840, omfattar Mo, kollekter 1840 omfattar Mo. 
31841 – 1848Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenkaper s.å. Kollekter s.å. 
41848 – 1868Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial. Omfattar Mo. Häri även fattigvårdsräkenskaper s.å. Omfattar Mo. Kollekter och lasarettsmedel s.å. Omfattar Mo. 
51851 – 1930Band i bunt. Sid. 1-358. Huvudräkenskaper. Häri även räkenskaper för kyrkobyggnadskassa 1882-1930, räkenskaper för reparation av församlingshus 1884, särskilda medel under kyrkorådets förvaltning 1915-1930, räkenskaper för Agneta och Alexander Johnssons fond 1921-1930, räkenskaper för landskyldskassan 1924-1930, inventarieförteckningar 1872, 1890. 
Se: SE/GLA/13386/L II/21872 – 1890Kladd för kyrkoräkenskaper.