Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Norra Härene kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1699 – 1716Ingår i C: 1. Socken- och gällst.protokoll. 
11745 – 1791Socken- och gällst.protokoll omf. pastoratet. Häri även kyrkorådsprotokoll 1762-1778, räkenskaper över nybyggnaden av Sophia Magdalenas kyrka 1768 samt inventarieförteckning 1757.
För Hovby: Kyrkorådsprotokoll 1762 och inventarieförteckning 1757.
För Skofteby: Inventarieförteck-
ning 1757.
 
21792 – 1812Socken- och gällst.protokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1799 samt för Hovby 1799-1807 och inventarieförteckning 1797, omf. även Hovby. 
31812 – 1826Socken- och gällst.protokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1819-1826 och inventarieför-
teckning 1817. Omf. även Hovby.
 
41827 – 1850Sockenstämmoprotokoll, omf. även Hovby. Häri även kyrkoråds-
protokoll 1829-1836 samt för Hovby 1829, skolstyrelsens protokoll 1846, sundhetsnämndens protokoll 1831-1835, protokoll vid klockare- och organistval 1834-1835 samt inventarieför-
teckning 1829-1862, de tre sistnämnda omf. även Hovby.
 
51850 – 1862Inb. Sockenstämmans protokoll. Gällstämmoprotokoll 1856-1862, lucka 1859, 1860. Häri även sundhetsnämndens prot. 1850, 1853, kyrkorådets protokoll 1851-1889 spr. år. Kyrkorådets i Hovby protokoll 1883-1889, sockenstämmans i Hovby protokoll 1852-1862, pastoratskyrko-
stämmans protokoll 1863-1889, kyrkostämmans protokoll 1863-1890 spr. år. Kyrkostämmans i Hovby protokoll 1863-1889 spr. år. Protokoll hållet vid val av skollärare, organist och klockare i Härene 1865, 1869. Protokoll fört vid kyrkostämma med Härene och Skofteby 1883. Avskrift av protokoll fört vid kyrkostämma i Härene 1871, 1872. Avskrift av protokoll fört vid kyrkostämma i Hovby 1861-1872 spr. år. Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med Härene och Skoftebys röstägande invånare 1868. Besvärshänvisning.
 
- [H0002]1853Ingår i J: 1. Avskrift av lands-
kansliets i Mariestads protokoll ang. sockenmagasinet i N Härene.