bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Norra Härene kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1699 – 1716Ingår i C: 1. Socken- och gällst.protokoll. 
11745 – 1791Socken- och gällst.protokoll omf. pastoratet. Häri även kyrkorådsprotokoll 1762-1778, räkenskaper över nybyggnaden av Sophia Magdalenas kyrka 1768 samt inventarieförteckning 1757.
För Hovby: Kyrkorådsprotokoll 1762 och inventarieförteckning 1757.
För Skofteby: Inventarieförteck-
ning 1757.
 
21792 – 1812Socken- och gällst.protokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1799 samt för Hovby 1799-1807 och inventarieförteckning 1797, omf. även Hovby. 
31812 – 1826Socken- och gällst.protokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1819-1826 och inventarieför-
teckning 1817. Omf. även Hovby.
 
41827 – 1850Sockenstämmoprotokoll, omf. även Hovby. Häri även kyrkoråds-
protokoll 1829-1836 samt för Hovby 1829, skolstyrelsens protokoll 1846, sundhetsnämndens protokoll 1831-1835, protokoll vid klockare- och organistval 1834-1835 samt inventarieför-
teckning 1829-1862, de tre sistnämnda omf. även Hovby.
 
51850 – 1862Inb. Sockenstämmans protokoll. Gällstämmoprotokoll 1856-1862, lucka 1859, 1860. Häri även sundhetsnämndens prot. 1850, 1853, kyrkorådets protokoll 1851-1889 spr. år. Kyrkorådets i Hovby protokoll 1883-1889, sockenstämmans i Hovby protokoll 1852-1862, pastoratskyrko-
stämmans protokoll 1863-1889, kyrkostämmans protokoll 1863-1890 spr. år. Kyrkostämmans i Hovby protokoll 1863-1889 spr. år. Protokoll hållet vid val av skollärare, organist och klockare i Härene 1865, 1869. Protokoll fört vid kyrkostämma med Härene och Skofteby 1883. Avskrift av protokoll fört vid kyrkostämma i Härene 1871, 1872. Avskrift av protokoll fört vid kyrkostämma i Hovby 1861-1872 spr. år. Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med Härene och Skoftebys röstägande invånare 1868. Besvärshänvisning.
 
- [H0002]1853Ingår i J: 1. Avskrift av lands-
kansliets i Mariestads protokoll ang. sockenmagasinet i N Härene.