Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Norra Lundby kyrkoarkiv

Serien avslutad, fortsätter i
L I: a -.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelTid 
Se: SE/GLA/13612/L IRäkenskaper för kyrka1800 – 1847
 

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1670 – 1717Ingår i C: 1. 
11724 – 1799Häri även fragment av uppbörds-
längd å pastoralierna 1837-1843.
Häri även pålysningsbok 1885-1889.
 
21800 – 1838Specialräkenskaper: håvpengar
1800-1838, frivilliga gåvor 1800-
1831, plikt- och bötespengar 1800-1837, bårklädespengar 1800- 1837, utlånade pengar 1801-1816, sammanskott till tornombyggnad u.å., extra inkomster 1803-1837,
kyrkojordsarrendeavgifter 1800-
1828, ordinarie löningar och ut-
gifter 1800-1815, extra ordinarie
utgifter 1800-1838. Häri även
räkenskaper för fattigvård; fri-
villiga gåvor 1802-1831, de fat-
tigas andel av summa inventarii
efter avlidna 1801-1838, extra inkomster 1804-1830, utgifter
1802-1830.
 
- [H0002]1800 – 1875Ingår i Varnhem L I: 3. Huvud-
räkenskaper.
 
31837 – 1877Inb. Special 1837-1876, skuld-
bok 1876-1877.