Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Födelse- och dopböcker

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11687 – 1739Häri även in- och utflyttnings-
längd 1716-1739, omf. past., vigselbok 1687-1739, död- och begravningsbok 1689-1733, 1740, kyrkoräkenskaper 1692-1753, visitationsprotokoll 1716-1737 och syneprotokoll 1716, 1729.
 
21740 – 1793Häri även vigselbok 1740-1791, död- och begravningsbok 1740-1793, in- och utflyttnings-
längder 1740-1790 samt visita-
tionsprotokoll 1739-1760. Omf. past.
 
31793 – 1845Häri även födelse- och dopbok för Smula 1793-1845, för Kölaby 1793-1845, Solberga 1793-1849, vigselbok 1793-1849, för hela pastoratet samt död- och begrav-
ningsbok för Norra Åsarp, Smula och Kölaby 1793-1845, Solberga 1793-1849 och series pastorum 1584-1874, omf. past.
 
41846 – 1879Band i bunt. Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. för Smula: födelse- och dopbok 1854-1879, död- och begravnings-
bok 1855-1879. Omfattar för tiden 1846-1851 både Älvsborgs-
endast Älvsborgsdelen.
 
51852 – 1879Inb. Häri även död- och begrav-
ningsbok 1855-1879, omf. för Smula: födelse- och dopbok 1846-1879, död- och begravnings-
bok s.å. Omf. Skaraborgsläns-
delen.
 
61880 – 1890Inb. Skaraborgslänsdelen. Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. även Smula. 
71880 – 1901Inb. Älvsborgslänsdelen. Omf. även Smula s.å. 
81905 – 1944Inbunden. Omfattar även Smula. 
91945 – 1960Inbunden. Omfattar pastoratet.
Info/
 
101961 – 1991Inbunden. Omfattar även Smula samma år, Solberga 1961-1981 och Kölaby 1961-1982.
Info/